Po walnym – pierwszy krok RTSK 2020

Niezmienny lider RTSK uzyskał absolutoriumPlanowo 22 czerwca 2011r. zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości ogłoszeniami odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków RTSK.  Zebranie w siedzibie RTSK w radzionkowskiej Remizie rozpoczęło się o godz. 18:15. Na początku głos zabrał przewodniczący RTSK Pan Paweł Bomba, witając zebranych członków i sympatyków dziękując za przybycie.

W RTSK współpracują ze sobą ludzie w każdym wieku. Jest miejsce dla wszystkich.Całe zgromadzenia odbyło się zgodnie z porządkiem obrad, który był wcześniej udostępniony w Głosie Radzionkowskim oraz na stronie internetowej rtsk.pl. Na Przeowdniczącego Walnego Zebrania został wybrany Pan Paweł Bomba, następnie Walne Zebranie rozpoczęło swoje obrady. W ich trakcie zostało jednogłośnie przyjęte sprawozdanie Przeodniczącego RTSK za 2010 r., Sprawozdanie Głównej Księgowej za 2010 r. oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W trkacie zebrania zostały podjęte następujące uchwały: 

2011-06/walne.jpg1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2010 r.

2. Uchwała o udzieleniu Zarządowi RTSK absolutorium za 2010 r. 

W trakcie zebrania rezygnację z zasiadania w Zarządzie złożyli: Pan Grzegorz Bylica z funkcji członka zarządu oraz Pan Franciszek Kamiński z funkcji skarbnika – obydowie zostały przyjęte. 
Członkowie RTSK obecni na Walnym Zebraniu zaproponowali uzupełnienie składu zarządu o następujące osoby: Krzysztofa Banek, Wojciecha Tobora,  Dawida Dzionsko oraz Adama Sznajdera, co do których zgodnie ze statutem RTSK osobno sprawy kandydatur rozpatrzy Zarząd RTSK.
Zebranie było pierwszym powyborczym spotkaniem wielu członków RTSK, w trakcie którego toczyła się dyskusjaPaweł Bomba całym sercem popiera aspiracje młodych. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do RTSK i RTSK 2020 są mile widziani na zebraniach. nt. obecnie prowadzonej polityki przez RTSK, przyszłości stowarzyszenia oraz roli jaką powinno odgrywać w Radzionkowie. Zgodnie członkowie oraz sympatycy twierdzili, że należy kultywować tradycję, przypominać coraz to młodszym pokoleniom o roli RTSK w przeszłości ora zachęcać ludzi młodych do aktywności społeczno – samorządowej w ramach projektu RTSK 2020, który kierowany jest do wszystkich nowych chętnych mieszkańców oraz obecnie działających członków stowarzyszenia tych z bogatym doświadczeniem, którzy mogą wiele pomóc i przekazać młodemu pokoleniu sami czynnie biorąc udział w kreowaniu nowej wizji rozwoju i strategii miasta, oraz do tych młodych 20 i 30 latków, którzy czują potrzebę działania na rzecz radzionkowskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.