Rozliczą inwestycję

W sprawie powołania komisji rozliczeniowej inwestycji Burmistrz Miasta Radzionków zarządza, co następuje. Powołuje zespół (Szczygieł, Badura, Księżek, Skibińska) w celu przeprowadzenia rozliczenia inwestycji pn.- ,,Przebudowa drogi wraz z siecia wod. – kan. w ulicy Adamieckiego i Wspólnej w Radzionkowie” znajdujących się w ewidencji Referatu inwestycji i Remontów Urzedu Miasta Radzionków.

Komisja wystepuje w następujęcym składzie: Marcin Szczygieł — Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – Przewodniczacy Komisji. 2) Henryk Badura – p.o. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów – członek. 3) Henryka Księzek z Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego- czionek. 4) Marta Skibińska z Wydziaiu Gospodarki Miejskiej Inwestycji – członek.

Czynności, o których mowa Komisja dokonuje na podstawie wniosków okreslajacych zasadność przeprowadzenia rozliczenia. Rozliczenie inwestycji odbywa sie na zasadach okresionych w Zarzadzeniu wewnętrznym Kierownika Urzędu Miasta Radzionków – Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 17 grudnia 2oo9 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majatkiem trwałym.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.