RTSK informuje

Zarząd RTSK w dniu 28.03.2012 na kolejnym swoim posiedzeniu podjął następujące uchwały:
1.Na podstawie statutu Towarzystwa (paragraf 14 pkt 5 i paragrafu 13 pkt 2) Zarząd RTSK zwołuje na dzień 30.05.2012 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków RTSK w pierwszym terminie o godz. 18,00 i w drugim terminie o godz. 18,15 w siedzibie Towarzystwa tj. przy ul. św. Wojciecha 15 – budynek Remizy.

W programie zebrania przewidziano zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 r., przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres ostatniej kadencji, przyjęcie sprawozdania finansowego za okres ostatniej kadencji, udzielenie Zarządowi absolutorium, wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie programu RTSK 2020. Zachęcamy członków Towarzystwa do aktywnego udziału w zebraniu i przygotowaniu się do tego Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd Towarzystwa podjął również uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r.

3.Zarząd Towarzystwa oświadcza, że popiera ideę budowy kompleksu sportowego w tym stadionu piłkarskiego w Radzionkowie, jako miejsca, który ma służyć mieszkańcom miasta, szkoleniu i wychowaniu młodzieży poprzez sport, a przede wszystkim ma być obiektem, na którym KS Ruch Radzionków, klub o 92 letniej tradycji rozgrywałby swoje spotkania piłkarskie. Takie stanowisko RTSK prezentuje niezłomnie od 2005 roku, kiedy to z inicjatywy Zarządu Klubu i Radnych RTSK została podjęta uchwała o budowie stadionu sportowego a wykonanie tej uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta. Ta Uchwała do tej pory jest aktualna lecz nie została wykonana.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.