XX Sesja Rady Miasta Radzionków

26 kwietnia 2012 r. o godz. 14:00   w sali sesyjnej UM Radzionków odbędzie się kolejna już XX sesja Rady Miasta Radzionków. Radni RTSK zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców sprawami Miasta do uczestnictwa w sesji. Przypominamy, że na sesję  można wejść w każdym momencie jej trwania i zająć miejsce przeznaczone dla gości.

Porządek obrad XX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr XIX/2012 z XIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 marca 2012 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/401/2009 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/480/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 października 2010 r. w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2015.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Radzionków.

18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

19. Sprawy bieżące.

20. Zamknięcie sesji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.