Zapraszamy na XXI sesję Rady Miasta Radzionków

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 maja 2012 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr XX/2012 z XX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Placówek Oświatowych w Radzionkowie. Informacja na temat miejskich szkół i przedszkoli.

8. Uroczyste wręczenie laureatom Nagród Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.

Przerwa w obradach. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012-2022.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2012 roku.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2012 r.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach kadencji 2012-2015.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta .

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Marka Wilczka ze składu Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego/radnej ………………. do składu Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.

Przerwa – posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Miasta w celu wypracowania wniosku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Finansów i Rozwoju Miasta .

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Dariusza Wysypoła ze składu Komisji Komunalnej.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego ………………. do składu Komisji Komunalnej.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Komunalnej.

Przerwa – posiedzenie Komisji Komunalnej w celu wypracowania wniosku w sprawie  powołania Przewodniczącego stałej Komisji Komunalnej.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Komunalnej.

27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

28. Sprawy bieżące.

29. Zamknięcie sesji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.