Sesja budżetowa 27.12.2012 r.

Sesja budżetowa odbędzie się 27 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej UM Radzionków. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tej ważnej dla naszego miasta sesji Rady Miasta. To właśnie w jej trakcie ma zostać uchwalony budżet miasta na rok 2013 r.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 grudnia 2012 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr XXVI/2012 z XXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 listopada 2012 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2012 -2022.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2012 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013-2022.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radzionków” przyjętych uchwałą Nr XIX/172/2000 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radzionków”.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 października 2006 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miasta Radzionków, dotyczących stypendiów sportowych.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2013 roku.

24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

25. Sprawy bieżące.

26. Zamknięcie sesji.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.