XXVIII sesja Rady Miasta Radzionków

Zbliża się kolejna sesja Rady Miasta Radzionków. Tym razem w najbliższą środę 30 stycznia 2013 r. o godz. 14 w sali sesyjnej UM Radzionków. W poniżej zamieszczonym porządku obrad uwagę najbardziej przykuwa sprawa Dyrektor SP 1 Bożeny Łukawskiej.  Czy będzie to kolejna gorąca sesja ? 
Drodzy Mieszkańcy sesja jest otwarta dla każdego z Was a kontrola obywatelska w ostatnich miesiącach zdawała egzamin.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 stycznia 2013 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 grudnia 2012 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.

8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2012 roku.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2022.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wypłacania stypendiów sportowych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie.

19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20. Sprawy bieżące.

21. Zamknięcie sesji.

4 komentarze

  1. Jestem ciekawy czy radni tacy jak: Wysypoł, Gościniak, Dzionsko, Maruszczyk, Marek, Osadnik, Minas, Hajda, Pluskota, którzy głosowali za uchwałą, pokryją ewentualne koszty, jeżeli sprawa trafi do sądu? Czy zasłonią się pieniędzmi z kasy miasta? Bo nie podnoszą oni tylko ręki, ale podejmują w ten sposób pewne decyzje, za które powinni brać odpowiedzialność.

  2. Po tej sesji moża powiedzieć że w tym dniu skończyła się w Radzionkowie sprawiedliwośc społeczna i samorzadowa, praworządność i nastały czasy jedynie mądrego i nieomylnego Burmistrza który rzadzi Przewodniczącym Rady Miasta Radzionków i Przewodnicżacym Komisji Rewizyjnej.” Gratulacje’ dla radnych Inicjatywy Obywatelskiej Mieszkańców Radzionkowa za postawę w głosowaniu .Panie i Panowie Radni tak trzymać dalej , możecie być z siebie dumni .

  3. Działania „Urzędu” można skomentować słynnym już cytatem:
    „Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.
    Tyle w temacie.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.