Śmieciowy serial trwa

Już znowelizowano „ustawę śmieciową”, senatorowie zaproponowali – sejm przegłosował, aby gminy mogły korzystać na swoim terenie z mieszanej metody obliczania opłaty za śmieci – w różnych częściach gminy – będą mogły występować różne opłaty za wywóz śmieci.


Podczas styczniowej sesji rady miasta radni wnieśli poprawki do uchwalonej w grudniu zeszłego roku radzionkowskiej „uchwały śmieciowej.” Także podczas lutowej sesji rady miasta radni głosować będą kolejną już poprawkę.

Nie cichnie zaś wrzawa wokół nowych stawek za wywóz śmieci, które zapłacą od lipca mieszkańcy gmin. Wysokość stawek budzi wątpliwości. Przypomnijmy: radni radzionkowscy uchwalili miesięczną stawkę na 9,80 zł od osoby za posegregowane śmieci i 15 zł za odpady zmieszane.

Opłaty w przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne (tam gdzie prowadzi się np. działalność gospodarczą) będą uzależnione od wielkości pojemnika i częstotliwości jego opróżniania. Np. pojemnik 80 litrowy – 1-krotne opóźnienie śmieci segregowanych – 13 zł, niesegregowanych – 16,90, 140 litrowy- 20/26 zł, 660 litrowy – 45/58,5 zł.

Przypominamy też, iż pierwszym krokiem właścicieli nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia obecnych umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie z firmą komunalną. Niezbędne jest sprawdzenie w obecnej umowie terminu wypowiedzenia i w stosownym czasie rozwiązanie tejże umowy. Umowa z firmą komunalną na odbieranie odpadów komunalnych powinna obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 r. Natomiast od 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.