Radni będą głosować przed świętami !

Zapraszamy na kolejną przedświąteczną tym razem sesję Rady Miasta Radzionków, która odbędzie się w dniu 28.03.2013 r. o godz 14 w sali sesyjnej UM Radzionków. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w obradach, tym bardziej że z punktu społecznego, będzie głosowany projekt uchwały jaki złożyli radni RTSK ws. zmiany uchwały mówiącej o wysokości stawek za opłaty z tytułu wywozu śmieci. Przypominamy, że RTSK odbyło w tej sprawie spotkania z mieszkańcami, następnie później takie spotkania również przeprowadził burmistrz.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program sesji.

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2013 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 21 lutego 2013 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/265/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej na 2013 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przedłożenia alternatywnej propozycji połączenia Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/258/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące:
a) zbiorcza informacja o udzielonych w 2012 r. umorzeniach i innych ulgach w spłacie należności pieniężnych.

19. Zamknięcie sesji.

3 komentarze

    1. hahaha, populizm, populizm ,i jeszcze raz populizm,a może jeszcze stadion za 25 milionów wybudują?, i drugi odcinek obwodnicy za 15 milionów?, i co jeszcze?, pewnie nowa władza z własnej kieszeni na te inwestycje pieniądze wyciągnie, bo raczej bez pomocy środków zewnętrznych,(dziś, za bardzo nie ma środków zewnętrznych na takie inwestycje),i zwiększenia zadłużenia miasta, takich inwestycji nie da się zrobić.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.