Nie było głosowania w sprawie obniżenia opłat za wywóz śmieci – za miesiąc następna odsłona

Niektórzy już obstawiali – jakim wynikiem zakończy się głosowanie w sprawie uchwały wniesionej przez RTSK pod obrady rady miasta. Nic z tego, głosowania nie było. Jak było do przewidzenia rządząca miastem Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa przerażona uchwałą storpedowała procesowanie nad nią.

Już na początku sesji burmistrz Gabriel Tobor zaapelował do radnych RTSK aby ci wycofali z porządku swój projekt. Powód wycofania – nie było konsultacji społecznych w tej sprawie. Wedle burmistrza w uzasadnieniu uchwały jest mowa o konsultacjach, ale w jego opinii spotkania, które RTSK zorganizowała nie mieszczą się ustawowej definicji konsultacji. Mówił o  kłamstwie, przestępstwie, prokuratorze. Radni RTSK poprosili o 5 minut przerwy, po czym wycofali projekt z obrad. Nie chcieli robić z tej sprawy, ważnej, na której nam wszystkim przecież zależy spektaklu, bo zapowiedź obrzydliwego spektaklu wystąpienie burmistrza niosło.

Interesujące jest to, iż 300 osobowe gremium podczas spotkań z ekspertem RTSK dla burmistrza nie jest reprezentatywne. Interesujące, iż projekt był gorąco dyskutowany w komisjach rady – dlaczego skoro był wadliwy prawnie? Jak to jest, iż nadzór prawny urzędu wcześniej nie wychwycił potencjalnego błędu i przed sesją nie powiadomił o nie wnioskodawców?

Mamy do czynienia z czystą polityką, a poza tym wydaje się, że burmistrz i jego ludzie nie chcą obniżek. W tym mieście, z tą ekipą niczego dobrego wspólnie nie da się zrobić, bo tak naprawdę sprawy ludzi ma się za nic. Ważna jest władza i jej pochodne.

Tymczasem poczytajcie sobie nowego Kuriera i specjalne wydanie Dziennika Zachodniego. Żyjemy w raju, w mieście miodem płynącym mieście sukcesu i powszechnej szczęśliwości.

Tak więc nie było debaty w sprawie obniżenia opłat za wywóz śmieci. Szkoda. Byłoby ciekawie, bo zupełnie przypadkiem sądzimy, przewodniczący rady Dariusz Wysypoł wyraził opinię o projekcie uchwały RTSK – jako chciejstwo, sugerując, iż wszyscy by chcieli niższych opłat ale trzeba uwzględnić potrzeby miasta. Jakiego miasta!!! Kto to jest „miasto”?! My myślimy jednak, że to są ludzie przede wszystkim, a nie struktura urzędowa.

Wyliczenia ekspertów RTSK są wyraziście konkretne i głęboko umotywowane – 7 zł i 12 zł. I doskonale ludzie z Inicjatywy to wiedzą, że to prawda. Ale co tu ma do rzeczy prawda…

Na następnej sesji RTSK ponownie zgłosi swój projekt uchwały w sprawie obniżenia stawek opłat za wywóz śmieci. Co tym razem przygotuje Inicjatywa – swój projekt jeszcze dalej idący? I świetnie by było, bo o to chodzi. Przynajmniej nam, RTSK.

15 komentarzy

 1. Panie Piotrze pięknie i z pełną swobodą posługuje się Pan ogólnikami 🙂
  Co do tematu wnosi wklejanie dyskusji z maleńkich miejscowości gdzie przy ustalaniu stawki wróżono w ten sposób ?
  Wklei Pan też ich dyskusje jeżeli po poznaniu faktycznych kosztów będą musieli zwiększać opłatę lub przesuwać środki z innych celów aby dopłacać?
  Jestem przekonany, że nasi radni rządzący i opozycyjni są jeszcze bardziej zatroskani o los mieszkańców tylko jak to ma się merytorycznie do tematu ?
  Z Pan wypowiedzi wnioskuję, że już niedługo sam będzie chciał Pan zostać radnym. Można, więc wymagać od Pana więcej i dlatego proszę niech Pan przeczyta ustawę oraz argumenty RTSK i Inicjatywy a następnie już świadomie i z zrozumieniem odpowie na pytanie.
  Jaki cel mają działania RTSK prowadzone teraz, kiedy nie znamy jeszcze prawdziwych kosztów po przetargu (przetarg właśnie trwa)?
  Przypomnę, że po przetargu i poznaniu prawdziwych kosztów opłata będzie musiała zostać obniżona – jeżeli koszty będą niższe lub podwyższona – jeżeli koszty będą wyższe od planowanych (alternatywnie utrzymana może zostać na obecnym poziomie po znalezieniu środków w budżecie, które na ten cel będą musiały zostać przesunięte.

  1. Nie mam wątpliwości kto pisze powyżej

   Nie bój się wypłyń na głębie… D

   Boicie się o stołki i kasę, boicie się, że wiele niewygodnych spraw wyjdzie na światło dzienne – wrócimy do tego !

  2. Szanowny Panie lub Pani, nie widzę podpisu , ale spróbuję na te zarzuty odpowiedzieć. Prawdą jest iż koszty w małych miejscowościach są zdecydowanie wyższe niż w większych a w szczególności w górach czy na ścianie wschodniej – z prostej przyczyny – nie ma tam tak rozbudowanej infrastruktury oraz pewnikiem jest że zabudowa tam również jest mniej zwarta niż u nas , czyli logiczny wniosek że koszty dotarcia do nieruchomości i co za tym idzie koszty odbioru odpadów są wyższe niż u nas , a mimo to stawki zostały ustalone na niższym poziomie. Nie jest to tylko kopiuj i wklej a jest to analiza stawek w innych miejscach, jeśli życzy Pan sobie to takich przykładów z kraju mogę podać więcej. Nie sądzę aby Radni z tamtych miejscowości nie zdawali sobie sprawy z tego co ogłosili , natomiast mam wrażenie że podawanie takich wysokich stawek jak u nas przed przetargiem jest odkrywanie się z własnymi możliwościami i daje możliwość firmom na zawyżanie kalkulacji i windowanie stawek w trakcie przetargu, oczywiście co do tego akurat mogę się mylić. Nie mam nic przeciwko aby stawki były takie jak proponuje Rada Miasta Radzionkowa ale tylko wtedy gdy z budżetu miasta Radzionkowa będzie wyasygnowana dopłata do każdego mieszkańca w wysokości 5 zł w przypadku odpadów zmieszanych , zważywszy że mieszkańców nie jest aż tak wielu to przy odrobinie dobrej woli da się zrobić – kwota 85 tys. /miesiąc jak na miasto Radzionków nie wydaje się powalająca.

   Serdecznie pozdrawiam

  3. A co jeśli firmy już sobie tak skalkulują koszty pod te wyliczenia (radnych), które już zostały przyjęte?
   Co za firma da niższe koszty?

  4. Co to są za argumenty ze przetarg trwa i ktoś (czyt. gmina) będzie musiał dopłacić jeżeli cena zaproponowana przez najtańszą firmę będzie wyższa niż miasto zaplanowało pieniędzy. To bzdura. W takim wypadku przetarg się unieważnia i rozpisuje nowy, aż do skutku. To jest elementarna wiedza którą posiada każdy kto choć trochę się zna na prawie zamówień publicznych. A z drugiej strony to dlaczego gmina miała by nie dopłacić skoro w przetargu zapisano zadania które ze śmieciami mieszkańców nie mają nic wspólnego. Zadałem sobie trud i poznałem warunki przetargu. Dlaczego w opłacie za moje śmieci są:

   CZĘŚĆ III letnie oczyszczanie:

   Zadanie nr I

   „Mechaniczne i ręczne oczyszczanie jezdni, ulic, placów i chodników, przystanków komunikacji publicznej w Radzionkowie”

   Zadanie nr II

   „Zbieranie papierów i innych nieczystości z terenów gminy Radzionków”

   Źródło: http://bip.radzionkow.pl/?a=12309 (zakładka SIWZ)

   Czy nie płacimy podatków z których to gmina winna opłacić zamiatanie ulic i zbieranie papierków. Kolejny raz burmistrz i jego przyjaciele radni chcą sięgnąć do naszych kieszeni oszczędzając jak widać na zamiataniu. I niech nikt już nie mówi że przy opłatach za śmieci nie można majstrować tak żeby znaleźć oszczędności budżetowe. Skąd mam wiedzieć czy w przyszłym roku nie zostanie do przetargu wpisane utrzymanie zimowe i usuwanie śniegu z przystanków. Były by to dodatkowe oszczędności dla gminy a mieszkańcy mogą przecież jeszcze trochę dopłacić. Stać ich…

 2. Kolejna Gmina.
  Mieszkańcy obawiają się podwyżek

  Opublikowano 05 grudnia 2012, autor: EZ

  1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Znacząco zmienia ona zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe przepisy śmieciowe nakładają na wszystkich – i mieszkańców, i gminę – nowe obowiązki. Zmiany szykują się również w gminie Tereszpol.
  Mieszkańcy obawiają się podwyżek
  Podczas obrad sesji Rady Gminy Tereszpol przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju wyjaśnili nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. – Państwo chcecie oszacować cenę za wywóz odpadów komunalnych. My chcemy przedstawić wyliczenia, bo nasza spółka ma doświadczenie w tym zakresie. Możemy przedstawić przychody, jakie osiągamy z tego tytułu, a do Państwa należy podjęcie uchwały o wysokości opłaty, jaką będziecie obciążali mieszkańców za wywóz odpadów – mówił Grzegorz Dubiel, zastępca prezesa PGK Sp. z o.o. Zaznaczył, że spółka nie jest upoważniona do tego, aby wyznaczać stawkę, lecz może przedstawić konkretne wyliczenia. Spółka, odbierając odpady z gminy Tereszpol, osiągnęła roczny przychód w wysokości 229 799 zł przy ponad 4 064 mieszkańców.

  Andrzej Klucha, kierownik zakładu ochrony środowiska i kierownik składowiska odpadów w Korczowie, wyjaśniał, że na cenę wywozu odpadów składać się będą trzy składniki: koszty odbierania, zbierania, transportu i odzysku, w tym recyklingu odpadów, jak również unieszkodliwiania odpadów balastowych (nie nadających się do odzysku lub recyklingu) na składowisku. – Gmina nie może dopłacać do tego systemu, ma się to samofinansować z opłat mieszkańców. Ważne jest w miarę rzetelne wyliczenie tej stawki – mówił. Podkreślił, że z wyliczeń wynika, że stawka w gminie oscyluje około 5-6 zł od osoby, przy założeniu, że mieszkańcy segregują odpady. W przypadku zadeklarowania przez danego mieszkańca, że nie będzie segregował odpadów, stawka ta będzie wyższa.

  Główne obawy radnych związane były z podwyżkami, które mogą nastąpić. Zaznaczyli oni, że obecnie niektórzy mieszkańcy płacą 14 zł za trzy miesiące. Jeśli 3-osobowa rodzina miałaby płacić stawkę 5 złotych, za trzy miesiące zapłaciłaby aż 45 zł. Radni podkreślali również, że obecnie przez trzy miesiące nie napełniają pojemnika o pojemności 120 l.

  Ciekawostka – 45 zł/ 3 miesiące – po naliczeniu nowych stawek,też tak chcę. Też chcę takich Radnych , którzy martwią się o swoich mieszkańców.

 3. Jak sprawa wygląda w innych gminach?

  Na sesji radni gminy Bukowina Tatrzańska uchwalili stawki za wywóz śmieci.
  Rada przyjęła metodę naliczania opłaty według liczby mieszkańców na danej posesji. Miesięczna opłata za śmieci segregowane to 6 zł od jednego mieszkańca, za śmieci zmieszane – 12 zł.

  Na komisjach ekonomiki, które odbyły się przed sesją, radni przez kilka godzin dyskutowali o wysokości stawki. Wszyscy byli zgodni co do jednego – opłata powinna być jak najniższa. – Ustawa „śmieciowa” postawiła nas pod ścianą. Nie mamy dużego manewru i jakąkolwiek przyjęlibyśmy stawkę, to i tak będzie ona zła – komentuje Józef Górka, przewodniczący komisji ekonomiki. – Jeśli przyjmiemy za niską stawkę, to gmina z budżetu będzie musiała dopłacać do wywozu śmieci, a jeśli za wysoką – uderzy to po kieszeni naszych mieszkańców. Radny ma nadzieję, że ustawa po nowelizacji pozwoli na wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych, które jego zdaniem są najbardziej pokrzywdzone w nowym systemie.

  – Cena za śmieci będzie horrendalna w porównaniu do tego, ile dziś płacimy za odpady. Ja produkuję ok. 3 worków śmieci rocznie, a od lipca zapłacę 2 razy więcej, niż teraz. To nieracjonalne rozwiązanie – twierdzi Ludwik Rzepka, radny Bukowiny Tatrzańskiej. – Emerytów nie będzie stać na takie opłaty – obawia się Franciszek Waliczek, radny Gronia.

  Bronisław Skowyra, radny Brzegów, proponował, aby stawkę za selektywną zbiórkę odpadów jeszcze bardziej obniżyć. Jego zdaniem zachęciłoby to mieszkańców do segregowania śmieci.

  Czyli można 6 zł i 12 zł i co ciekawe w w/w gminie Radni potrafią się dogadać w interesie społeczności dla Której pracują.
  Myślę że mieszkańcy Radzionkowa nie są gorsi od mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej ale może są bardziej majętni i mogą zapłacić więcej , a może tamtejsi Rajcowie są bardziej oszczędni lub biegli w arytmetyce. Oto jest pytanie.
  Polecam uwadze szanownej Radzie Miasta Radzionkowa.

 4. Chciałbym jeśli oczywiście można zobaczyć projekt uchwały i sam ocenić dlaczego takie wielkie halo?…
  Proszę tez o weryfikację tego co na swoim blogu opisał Przewodniczący Wysypoł… Proszę pokażcie kto w tym wszystkim manipuluje a kto nie? Dla mnie jest ważne żeby płacić mniej… nie lepiej się dogadać?

  1. Pewnie, projekt uchwały nie jest przecież tajny, w BIP-ie też winien być. Cokolwiek by D. Wysypoł nie napisał nie przykryje to faktu, iż umotywowana uchwała nie została poparta przez Inicjatywę. Ewentualne usterki można było podczas przerwy technicznej usunąć. Nie było tej woli, wynaleziono niby błąd w uzasadnieniu, nie w treści uchwały, bo bonzowie Inicjatywy uznali, że stawki opłat są słuszne, są o tym przekonani, choć burmistrz coś tak cicho mówił o ulgach dla rodzin wielodzietnych. Gdzie konktet? Gdzie dokument? To jest spór merytoryczny – rządzący chcą od nas więcej kasy, bo nadaża się taka możliwość. I tyle. Oczywiście w tle jest rywalizacja z RTSK. Jak można się więc dogadać? My to powinniśmy wymusić. Kogo ta władza reprezentuje? Siebie czy nas?

   1. Leo zadałem sobie trud i zweryfikowałem, co piszesz. Niestety kłamiesz. Na stronie wysypol.blog.pl jest pokazana uchwała z zaznaczonymi błędami, więc KŁAMSTWO NR 1 – błędy są w treści uchwały a nie „niby błąd w uzasadnieniu, nie w treści uchwały”. KŁAMSTWO NR 2 – na systemie odbioru śmieci gmina nie może zarabiać (sprawdziłem w ustawie) a Ty piszesz „To jest spór merytoryczny – rządzący chcą od nas więcej kasy”. KŁAMSTWO NR 3 – piszesz, że nie można po ogłoszeniu przetargu ustalić wspólnie z rządzącymi jednej opłaty tylko trzeba ją wymusić – Natomiast prawdziwą wysokość opłaty poznamy dopiero po przetargu, kiedy znane będą wszystkie koszty. Czy jeżeli szacunek RTSK jest za niski i opłaty będą musiały być większe RTSK wpłaci do kasy miasta różnicę ? Ja na miejscu rządzących miastem właśnie tak bym zrobił. Przyjąłbym uchwałę a jeżeli szacunek RTSK będzie za niski wystąpił na drogę sądową o wpłacenie różnicy 🙂

 5. Miałem w dniu dzisiejszym przyjemność uczestniczyć jako widz w sesji Rady Miasta. Pierwsze co mi się narzuca to początek o godz.14 i dziwne wrażenie że tak na dobrą sprawę nie była to sesja otwarta(ze względu na porę) , a ja sam się spóźniłem czego bardzo żałuję, czasami trzeba pracować, myślę że gdyby były one o godz.16 to cieszyłyby się większym zainteresowaniem mieszkańców i tu nasuwa się refleksja czy jest to na rękę naszym włodarzom. Wracając do tematu śmieciowego mam dziwne wrażenie że dzięki ustawie „śmieciowej” wartość moich odpadów komunalnych z dnia na dzień wzrosła o 100% , to nawet moje oszczędności w takim szybkim tempie nie rosły w czasach hiper inflacji. Nurtuje mnie osobiście ten temat , bo to moja kasa. Ciekawi mnie w jaki sposób wyliczono ten ryczałt za odpady, według jakich zasad? Nie jest w tym względzie miarodajne zużycie wody , metraż czy też liczba mieszkańców w danej nieruchomości-chyba że dysponujemy danymi które mówią o średniej produkcji odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych przez 1 osobę i tu akurat proste działanie i mamy wynik , natomiast jak to ze średnią jest to każdy wie, znowu problem . Część Rady opowiada się jak rozumiem za wyższą odpłatnością czyli 15 zł/osoba , Radni RTSK – 12 zł/osoba . Na dzień dzisiejszy uczciwą ceną jest 10 zł/osoba/miesiąc . Kolejne pytanie – czy Radni wzięli pod uwagę sezonowość usługi – wiadomym jest iż zimą odpadów jest więcej o ok.40 % , a latem mniej . Podejrzewam iż wyliczając stawkę odpłatności Radni posłużyli się opiniami ekspertów – którzy wzięli pod uwagę dane wtórne bez danych pierwotnych , bo aby je uzyskać należy wykonać badania które trochę czasu zajmują .Oczywiście mogę się mylić dopuszczam taką myśl. Z mojego podwórka – produkcja śmieci ok.500 l/miesiąc – koszt w dniu dzisiejszym ok.50 zł/latem ok. 300 l/miesiąc , według nowych stawek prawie 90 zł-rozbój w biały dzień w majestacie prawa . Ustawa śmieciowa została skierowana do Trybunału , mam nadzieję że trafi tam gdzie jej miejsce , czyli do kosza na śmieci i problem śmieciowy będzie z głowy .

 6. Gdy coś jest niewygodne lub wbrew idei pewnych osób… zostaje usunięte. Tak też jest z RTSK. Niewygodne dla władz miasta i burmistrza dlatego odrzucone. Wielu w Polsce już chciało zrobić rewolucję oczywiście na plus dla obywateli, jednakże tak szybko jak chcieli ją zrobić zostali wyrzuceni bez prawa głosu.
  Przypuszczam, że miasto ma „Biznes” w wywozie śmieci. Pośrednik zarobi najwięcej natomiast mieszkańcy tylko stracą. I niech nikt nie zaprzecza, że przetarg też będzie sprawiedliwy. Pewne osoby wiedzą „za jakie sznurki pociągnąć”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.