XXXI sesja Rady Miasta Radzionków

Kolejna sesja Rady Miasta Radzionków przed nami, już 26 kwietna 2013 r. o godz. 14 w sesyjnej UM Radzionków zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa, bo warto wiedzieć co się dzieje na Radzie !
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Radzionków w piątek, 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXX/2013 z XXX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2013 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Przedstawienie przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oceny zasobów pomocy społecznej.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi w 2012r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radzionków na lata 2014-2025.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta Radzionków oraz mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego w związku z niepokojącą sytuacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące.

19. Zamknięcie sesji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.