Radni będą podejmować uchwały – XXXII sesja Rady Miasta Radzionków

Zachęcamy do uczestnicwa w Radzie Miasta !

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 maja 2013 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr XXXI/2013 z XXXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie przez Prezesa działań KS Ruch Radzionków w przededniu startu w rozgrywkach III ligi.  
8. Sprawozdanie ze stanu wdrożenia procedur związanych z przejęciem przez gminę obowiązku zagospodarowania odpadów komunalnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzionkowie, ul. Gajdasa 1 i 4.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie, ul. Kużaja 19.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 2.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk R-316).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druk R-322).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk R-323).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/132/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku (druk R-324).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/133/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego  GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (druk R-325).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku (druk R-326).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku (druk R-327).
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.
24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
25. Sprawy bieżące.
26. Zamknięcie sesji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.