Możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców Radzionkowa.

Co do zasady osoby fizyczne zostały bezpośrednio wykluczone z możliwości ubiegania się o dotacje unijne  na budowę domu czy też finansowanie działań proekologicznych takich jak: układy solarne, wiatraki, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, termoizolacja budynku, fotowoltaika, usuwania wyrobów zawierających azbest, ekologiczne źródła ciepła.   Działania takie są finansowane jednak z środków krajowych przy udziale również środków unijnych.  Umożliwiają to programy przygotowywane przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.

O dofinansowanie działań proekologicznych  z środków unijnych czy Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  mogą  się starać jednostki samorządu terytorialnego, czyli np. nasz Radzionkowski Urząd Miasta, które z kolei mogą pomóc finansowo mieszkańcom w zakupie i montażu np.  kolektora słonecznego, ekologicznego źródła ciepła, przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz termoizolacji budynku, usuwania wyrobów zawierających azbest itp..  W tym wypadku ważna jest aktywność  władz samorządowych. Bo to władza samorządowa w imieniu mieszkańców występuje o środki na realizacje konkretnego zadania, jako beneficjent środków i może przekazać je mieszkańcowi w postaci dotacji celowej.   Z dotacji celowych mogą skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Od 21 grudnia 2010 r. gminy czy powiaty mogą podejmować uchwały określające zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Niezbędna jest jednak uchwała rady gminy czy powiatu, która umożliwi sfinansowanie tych wydatków. O tym, w jaki sposób refinansowane są wydatki podmiotów, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zależy wyłącznie od postanowień uchwały rady gminy czy powiatu z uwzględnieniem art. 400a.

Tak, więc widzimy, możliwości prawne i źródła finansowania, jakie posiada np. nasza gmina Radzionków.           Z możliwości wsparcia mieliśmy już okazję korzystać 5 lat temu w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Radzionków. W tabeli poniżej pozwoliłem sobie przedstawić możliwości wsparcia finansowego oraz zakres wariantowy dla mieszkańców Radzionkowa w roku 2008 oraz gmin ościennych.

Wysokość dotacji brutto dla mieszkańca przy poszczególnych wariantach                        w roku 2008:

Gmina

Ekologiczny kocioł węglowy          z podajnikiem

Kocioł gazowy

Układ solarny

Termoizolacja budynku

Wymiana stolarki okiennej

Radzionków

6 000,00 zł

6 000,00 zł

7 500,00 zł

brak

brak

Bytom

7 200,00 zł

7 200,00 zł

9 000,00 zł

brak

brak

Świerklaniec

8 400,00 zł

7 000,00 zł

10 500,00 zł

brak

brak

Tarnowskie Góry

7 000,00 zł

8 400,00 zł

10 500,00 zł

brak

brak

Piekary Śląskie

7 000,00 zł

7 000,00 zł

7 000,00 zł

10 500,00 zł

brak

Ożarowice

6 000,00 zł

5 000,00 zł

7 500,00 zł

10 000,00 zł

brak

Miasteczko Śląskie

6 000,00 zł

6 000,00 zł

7 500,00 zł

12 500,00 zł

brak

Zbrosławice

8 400,00 zł

9 800,00 zł

7 680,00 zł

11 520,00 zł

7 680,00 zł

Źródło: www.niskaemisja.pl

Można powiedzieć, iż prekursorem Programów Ograniczenia Niskiej Emisji w naszej okolicy są Piekary Śląskie, które w latach 2004 – 2012 dla swoich mieszkańców w postaci dotacji przekazały wsparcie finansowe o wartości 17 909 271 zł. Środki na realizację zadania w roku 2013 w zakresie 75 inwestycji też już mają pozyskane.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań i wariantów pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Co roku WFOSIGW ogłasza nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i energetyki. Wsparcie finansowe dla gminy to oczywiście nisko oprocentowana pożyczka (3,5%), która po spłacie ok. 60% jest umarzana. Gmina tak pozyskane środki przekazuje mieszkańcowi w postaci bezzwrotnej dotacji na konkretne ekologiczne zadanie. Właśnie ruszył Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze gdzie mieszkańcy mogą skorzystać                         z następujących form wsparcia w postaci dotacji na realizacje poszczególnych wariantów osobno lub łącznie:

  • Wymiana starego węglowego źródła ciepła na węglowe nowej generacji – dotacja 6 883,68 zł brutto;
  • Wymiana starego węglowego źródła ciepła na nowe gazowe – dotacja 6 883,68 zł brutto;
  • Wymiana starego gazowego źródła ciepła na nowe gazowe – dotacja 6 883,68 zł brutto;
  • Montaż kolektorów słonecznych – dotacja 8 604,60 zł brutto;
  • Wymiana okien – dotacja 10 325,51 zł brutto;
  • Termoizolacja ścian – dotacja 11 472,80 zł brutto;
  • Termoizolacja samego dachu, stropodachu – dotacja 6 883,68 zł brutto.

 

Tak, więc widzimy, że obecne dotacje są na podobnym poziomie jak w roku 2008. Wysokość dotacji uzależniona jest od przyjętego regulaminu przez radę miasta czy zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta.

Zachęcam nasze władzę do działania w tym kierunku i brania dobrych wzorców od innych gmina w tej materii  np. Piekary Śląskie, Zabrze tam programy są kontynuowane z roku na rok.

Nasze miasto posiada już opracowany dokument: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków, Program Ochrony Środowiska, Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Radzionków – zachęcam do lektury, tak wiec mamy fundamenty i możliwości o staranie się o środki finansowe na realizację tych zadań.  A na pewno wśród mieszkańców Radzionkowa znajdą się osoby chętne na wymianę źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych czy termoizolację budynków. Może warto wesprzeć mieszkańców taką dotacją? Grzech nie skorzystać z takich możliwości.

A przed nami już pierwszy nabór wniosków a kolejne w drodze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 15.05.2013 r. do dnia 28.06.2013 r.

W ramach Programu Beneficjenci realizujący przedsięwzięcia określone w Regulaminie naboru mogą ubiegać się dofinansowanie w łącznej wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • dotacja ze środków NFOŚiGW do  45% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach, co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Czyli jak widzimy różne wnioski konkursowe możemy ze sobą łączyć, uzupełniać i w taki sposób wspierać mieszkańców w realizacji konkretnych efektów ekologicznych i energetycznych. Poprzez takie działania gmina realizuje zapisy swoich uchwalonych Programów dąży do trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz wspiera lokalny rynek pracy w zakresie świadczonych usług. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowe Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie ogłaszanych na bieżąco konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego. My również możemy wymagać wsparcia finansowego od gminy Radzionków na konkretne zadania np. ekologiczne gdyż od nas również wymaga się płacenia podatków. Korzystajmy z zapisów Programów, które uchwalają nasi radni – wymagajmy ich realizacji.  Zagadnienie to jest bardzo ważne i moim zdaniem wymaga publicznego omówienia.

 

Łukasz Bystrzanowski 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.