XXXIX sesji Rady Miasta Radzionków

Już w najbliższy czwartek sesja Rady Miasta Radzionków. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału. 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 listopada 2013 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 października 2013 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z pierwszego okresu funkcjonowania nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz utrzymania czystości w Gminie Radzionków.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2014.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2014.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2014 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzionków.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.

23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

24. Sprawy bieżące.

25. Zamknięcie sesji.

1 komentarz

  1. Mam dziwne wrażenie że Rada miasta Radzionkowa z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczącym nie są zbyt przychylnie nastawieni do mieszkańców ( to tylko teza), za nią przemawia jednak wczesna godzina posiedzeń w/w Rady. Może czas zmienić nastawienie do mieszkańców i zmienić tą zaporową godzinę , chyba że nie jest to na „rękę” naszym Włodarzom.
    Pozdrowienia jak zwykle.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.