Sesja budżetowa 30 grudnia 2013 r.

Sala Sesyjna w UM Radzionków30 grudnia 2013 r. o godz. 14 rozpocznie się ostatnia sesja Rady Miasta Radzionków w tym roku. Na posiedzeniu radni będą głosowali i debatowali nad budżetem na 2014 r. Już teraz można zapoznać się z projektem Budżetu i Wieloletnim Planem Finansowym oraz pozostałymi uchwałami klikając tutaj.
Poproszony o komentarz do kwestii budżetu radny Krzysztof Banek, krótko stwierdził: Sprawa z politycznego punktu widzenia jest przesądzona, ale trzeba zadać pytania, burmistrza ani jego zastępcy nie było w miesiącu grudniu na żadnym z posiedzeń komisji finansów, wszystkich połączonych komisji. Mimo trudnego okresu dla jednostek samorządu terytorialnego nie możemy zapominać o równowadze finansowej i sprawiedliwym dysponowaniu środkami, budżet na rok 2014 r. jest ważny nie tylko z perspektywy nadchodzącego roku ale nadchodzących co najmniej 7 lat.

Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 grudnia 2013 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX/2013 z XXXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 listopada 2013 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2013 -2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2014-2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2014.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2014 roku.
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.