Lutowa sesja Rady Miasta Radzionków

Zapraszamy mieszkańców do uczestniczenia w kolejnej sesji Rady Miasta Radzionków.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 lutego 2014 roku o godzinie 14:00.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.


4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLI/2014 z XLI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 stycznia 2014 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2014 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/164/2000 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie strategii rozwoju miasta Radzionkowa.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  Strategii rozwoju Miasta Radzionków na lata 2014-2025.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.