Nie pijesz, nie jesteś cool?

Głównym tematem ostatniego posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, było opiniowanie projektów uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Omówienia obydwu projektów dokonała Justyna Konik, która pełni funkcję pełnomocnika Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoman0000ii. Przedstawiła ona m.in wyniki diagnozy lokalnej (badanie ankietowe) przeprowadzonej w roku 2014 w Radzionkowie, wśród trzech grup mieszkańców, w tym 333 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych).
Media i internet odgrywają ogromną rolę w kreowaniu rzeczywistości młodego pokolenia. Zewsząd bombarduje się ich obrazami, w których młodzi, przystojni, otoczeni przyjaciółmi ludzie, nie odrywają się od kieliszków wina lub kufla piwa. Przekaz jest jeden. Nie pijesz, nie jesteś cool, a każda okazja jest dobra, żeby się napić. Jak wiadomo głównym powodem sięgania po alkohol wśród nastolatków jest chęć zaimponowania innym. Przecież wszyscy „fajni” ludzie piją. Natomiast jednym z bardziej niepokojących faktów jest odsetek odpowiedzi, wskazujący iż młodzież pije alkohol w domu – 30,5 % ankietowanych. Niewątpliwie należałoby zbadać czy odbywa się to za zgodą rodzica, czy podczas jego nieobecności. Ta sytuacja może być skutkiem coraz większej laicyzacji i rozluźnienia więzi z rodziną. Warto jednak pamiętać, że im lepszy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzec przed używkami. Niemniej jednak działaniami profilaktycznymi należy objąć nie tylko uczniów, ale też ich rodziców i opiekunów.
Podczas analizowania wyników dwóch diagnoz problemów społecznych z lat 2012 i 2014, moją uwagę przykuł fakt, iż w roku 2012 wszyscy badani uczniowie szkół podstawowych wskazywali, że nie mieli kontaktu z narkotykami. W badaniu przeprowadzonym w roku 2014 9,8 % badanych uczniów tej samej grupy wiekowej deklaruje, że zażywała narkotyki. Co równie istotne do zażywania narkotyków przyznaje się co czwarty uczeń szkoły ponadpodstawowej. Pani Pełnomocnik zapewniła, że przekaże moją uwagę, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z całą pewnością nie można tej sytuacji zbagatelizować, tym bardziej, że problem pojawia się w grupie coraz to młodszych uczniów.
Na terenie naszego miasta w roku 2013 przeprowadzono również badanie typu „Tajemniczy klient”. Klientem była osoba pełnoletnia, wyglądająca na osobę młodszą. Celem badania było sprawdzenie czy sprzedawcy legitymują klienta, który może się okazać niepełnoletni, jak również czy odmawia sprzedaży alkoholu. Na 31 badanych punktów, tylko w 4 odmówiono sprzedaży, a w 24 punktach w ogóle nie zapytano o dowód osobisty. Z kolei w 15 kontrolowanych lokalach gastronomicznych spośród 20, żaden sprzedawca nie zapytał o posiadanie dowodu osobistego. Sprzedaży odmówiono w 5 lokalach. Można zatem stwierdzić, że system kontroli sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim nie funkcjonuje prawidłowo albo wcale. Żeby mieć pogląd, jaka jest tendencja zachowań wśród sprzedawców, należałoby powtórzyć takie badanie i być może ponownie przeprowadzić wśród nich kampanię edukacyjną. Należy pamiętać, że podczas takiego badania nie ma możliwości wyciągnięcia konsekwencji, ponieważ wszystko się odbywa zgodnie z prawem. Osoba wcielająca się w rolę potencjalnego klienta jest pełnoletnia. Jednak tutaj możemy zacząć od siebie. Nie bójmy się zwracać uwagi sprzedawcom, jeśli nie legitymują osoby młodo-wyglądającej. Sami też się nie denerwujmy, jeśli sprzedawca poprosi nas o dowód. Ekspedienci boją się szykan i obelg ze strony kupującego, któremu odmówią sprzedaży. Zatem akcja musi być poprowadzona ze wsparciem mieszkańców. Spróbujmy przekonać sprzedawców i właścicieli lokali gastronomicznych, że więcej zyskają z opinią rzetelnego sprzedawcy niż liczącego tylko własny zysk.
Rola społeczeństwa w kształtowaniu postaw i opinii na temat substancji odurzających jest ogromna. Jednak nie można się poddawać kulturze masowej, która propaguje postawy dalekie od profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W naszym mieście brakuje programu szerzącego świadomość lokalnych problemów społecznych wśród mieszkańców Radzionkowa i informowania o możliwościach jakie posiadają, aby przeciwdziałać zagrożeniom z nich wynikających.
Marzena Michalska
W artykule wykorzystano informacje opublikowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Radzionkowiena rok 2014 i 2015.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.