SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZEBRANIE RTSK

sw-wojciech10 czerwca w radzionkowskiej Remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego.

Sprawozdanie z między kadencyjnej działalności złożył Paweł Bomba – przewodniczący RTSK. Po żywej dyskusji zebrani udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Zatwierdzili także sprawozdanie finansowe za ubiegły rok złożone przez księgową stowarzyszenia Monikę Glombik oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawione przez Krystynę Zosgórnik.
W dyskusji nad przyszłością stowarzyszenia na czoło wybijają się sprawy programowe, m.in. promowanie rozpoczętych już projektów: ograniczania niskiej emisji w mieście, budżet obywatelski oraz „Masz głos, masz wybór”. RTSK nadal prowadzić będzie działalność edytorską, a także edukacyjną na rzecz samorządności, będzie poszukiwać nowych ludzi o temperamentach i kompetencjach niezbędnych w działalności publicznej. Pojawił się w dyskusji także głos o stadionie oraz uporania się z uciążliwościami komunikacyjnymi w mieście.
Dokonano także wyboru nowych władz RTSK. W komisji rewizyjnej znaleźli się: Krystyna Zosgórnik, która po ukonstytuowaniu się komisji została jej przewodniczącą, Stefania Szastok, Jan Dolibóg, Jan Hajda oraz Krzysztof Banek.
Do zarządu stowarzyszenia weszli: Paweł Bomba, Karol Pietryga, Adam Sznajder, Gustaw Jochlik. Ludomir Pawłowski, Ryszard Posmyk, Dawid Dzionsko i Erhard Reiss. Przewodniczący zostanie wybrany spośród członków zarządu 17 czerwca br.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.