WNIOSKI BUDŻETOWE KLUBU RADNYCH RTSK

Poniżej przedstawiamy wnioski wniesione do burmistrza miasta będące propozycjami klubu radnych RTSK do projektu budżetu Radzionkowa na 2018 rok.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Radzionków nr XXV/198/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi,
Klub Radnych RTSK 2020 przedstawia propozycje do projektu budżetu na rok 2018.

Zadania:

 1. Budżet Obywatelski dla Miasta Radzionków.

Jednym z elementów budowy społeczeństwa obywatelskiego jest włączenie mieszkańców miasta w uczestnictwo w kreowaniu, współdecydowaniu
w sprawach dla nich ważnych, nie tylko z perspektywy miejskiej ale tej z najbliższego sąsiedztwa. W Polsce, naszym regionie ponad 80% jednostek samorządu terytorialnego zdecydowało się „zaprosić” mieszkańców do tego procesu. Przykłady płyną np. z Bytomia, Tarnowskich Gór. Również w Radzionkowie, jest przestrzeń
do tego typu działania. Dotychczas zaniedbana domaga się aktywacji.

Planowana kwota dla ww. zadania to 500 tyś zł.

 1. Dokumentacja projektowa pod budowę boiska wielofunkcyjnego
  wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną oraz zapleczem technicznym.

Przystąpienie do prac projektowych dla zadania, o którym w mieście mówi się od 10 lat jest pierwszym etapem tej złożonej inwestycji. Kompleks, na którym powstanie boisko winien być przeznaczony dla mieszkańców miasta, stowarzyszeń sportowych
(KS Ruch Radzionków, UKS Ruch Radzionków), miejsce imprez lekkoatletycznych.

 1. Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Monitoring miejski powinien być rozbudowany poza centrum i instytucje miejskie. Podjęcie tego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
oraz kierowców.

 1. Budowa parkingu zlokalizowanego przy ulicy Knosały.

Celem tej inwestycji jest rozwiązanie problemu z parkowaniem przez nauczycieli SP1, rodziców dzieci uczęszczających do SP1 oraz mieszkańców domów wielorodzinnych.

 1. Kompleksowa modernizacja i czyszczenie kanalizacji w Radzionkowie.

Obecny stan kanalizacji sanitarnej i deszczowej powoduje, że w okresach intensywnych opadów deszczu dochodzi do lokalnych podtopień w domach jednorodzinnych oraz gromadzenie się wody na ulicach. Przystąpienie stopniowo
do kompleksowej modernizacji i czyszczenia kanalizacji przyczyni się do zwiększenie przepustowości ciągów kanalizacyjnych w Radzionkowie. Szczególnie tereny ulicy Schwalenberga oraz kwartał ulic Kużaja – Skotnicka.

 

 1. Budowa stacji naprawczej dla rowerów w Parku Księża Góra.

Park Księża Góra jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez rowerzystów miejsc w regionie, stanowi też przystanek. Coraz bardziej popularne w takich miejscach
jest sytuowanie stacji naprawczych, gdzie rowerzysta może skorzystać z narzędzi manualnych.

 1. Budowa drogi rowerowej po śladzie kolei wąskotorowej w Rojcy od nasypu kolejowego aż po kocie górki z możliwością połączenia z ulicą Księżogórską.

Zaproponowane zadanie wynika z bardzo szerokiego zainteresowania rowerzystów takim połączeniem, które gwarantowałoby bezpieczny i przyjazny przejazd z Rojcy
w kierunku Księżej Góry.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą nawierzchni
  oraz kompleksową modernizacją kanalizacji ulicy Kowalskiej.

Ulica Kowalska znajduje się obecnie w opłakanym stanie i istnieje konieczność przeprowadzenia generalnego jej remontu, z wymianą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej włącznie. Dokonywane przez ostatnie lata remonty cząstkowe
na niewiele się zdają. Obecny stan nawierzchni drogi stanowi zagrożenie dla zdrowia przechodniów, zwłaszcza tych najstarszych, których w tej okolicy mieszka stosunkowo wielu. Okoliczni mieszkańcy mieli problemy z podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej, z uwagi na braki dokumentacyjne (mapy) w PGK Sp. z o.o.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą nawierzchni ulicy Poprzecznej.

Ulica Poprzeczna posiada prawdopodobnie jedną z najbardziej zdegradowanych nawierzchni w Radzionkowie. Doraźne łatanie dziur nie pomaga ze względu
na rozwarstwienie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą nawierzchni jezdnej
  oraz chodnika ulicy Gwarków od skrzyżowania z ulicą Gierymskiego
  do skrzyżowania z ulica Nieznanego Żołnierza.

Wiele lat temu została wykonana przebudowa pierwszej części ulicy Gwarków. Niestety stan ulicy w pozostałej części pozostawia bardzo wiele do życzenia.
W związku z tym należy niezwłocznie podjąć się zadania wyremontowania pozostałego fragmentu ulicy Gwarków.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę połączenia
  ulic Księżogórskiej i Marii Dąbrowskiej.

Połączenie tych ulic jest kluczowe do rozwoju terenów położonych w tym ciągu, usprawni ruch na „Górce” oraz odciąży centrum miasta. Dodatkowym atutem będzie możliwość szybszego dojazdu pojazdów straży pożarnej. Szacowany koszt
to 70 tyś. zł.

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymianą nawierzchni dla trzech „łączników” od ulicy Sikorskiego w kierunku ulicy Średniej.

Obecny stan nawierzchni „łączników” (Sikorskiego – boczne) nie nadaje
się do bezpiecznego użytkowania. Wielokrotnie temat ten został podejmowany
w składanych interpelacjach, natomiast do dnia dzisiejszego brak jest jakichkolwiek działań podejmowanych w kierunku wyremontowania tych „łączników”.

 1. Przebudowa przychodni „Rad-Med.” Sp. z o.o. w zakresie powstania poczekalni osobnych dla dzieci zdrowych i chorych.
 2. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży przy częściowej odpłatności uczestników.
 3. Program ograniczania niskiej emisji – zwiększenie kwoty na dopłaty do wymiany źródeł ciepła do 80% kosztów kwalifikowanych oraz dopłata w wysokości 25% do termomodernizacji budynków mieszkalnych.
 4. Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej dla osób starszych, dla kobiet poprzez refundowanie badań okresowych w zakresie: mammografii, badań ginekologicznych, zaś dla mężczyzn badań jelita grubego i prostaty.

 

 

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację ww. zadań. Jednocześnie pragniemy poinformować,
że dysponujemy odpowiednimi danymi służącymi do konkretnej wyceny ww. zadań
jak również sposobu ich realizacji. W razie konieczności jesteśmy na pisemną prośbę zobowiązani do przedłożenia odpowiednich danych służących realizacji ww. zadań.

Reasumując przedmiotowy wniosek, pragniemy jeszcze raz podkreślić ważność realizacji ww. zadań w okresie najbliższego roku budżetowego 2018 r. Wiele powyższych spraw jest odkładane z roku na rok i domaga się rozpoczęcia odpowiednich działań. Jednocześnie spoglądając globalnie na budżety lat poprzednich mamy świadomość, że i ten budżet na rok 2018 jest obarczony spłatami zobowiązań kredytowych, brakiem napływu nowych środków unijnych, nie mniej uważamy, że realizacja ww. zadań jest możliwa i w zasięgu projektowanego budżetu.

 

Radni Wnioskodawcy: Marzena Michalska, Krzysztof Banek, Ludomir Pawłowski, Karol Pietryga, Karol Majewski

 

 

 

 

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację ww. zadań. Jednocześnie pragniemy poinformować,
że dysponujemy odpowiednimi danymi służącymi do konkretnej wyceny ww. zadań jak również sposobu ich realizacji. W razie konieczności jesteśmy na pisemną prośbę zobowiązani do przedłożenia odpowiednich danych służących realizacji ww. zadań.

Reasumując przedmiotowy wniosek, pragniemy jeszcze raz podkreślić ważność realizacji ww. zadań w okresie najbliższego roku budżetowego 2018 r. Wiele powyższych spraw jest odkładane z roku na rok i domaga się rozpoczęcia odpowiednich działań. Jednocześnie spoglądając globalnie na budżety lat poprzednich mamy świadomość, że i ten budżet na rok 2018 jest obarczony spłatami zobowiązań kredytowych, brakiem napływu nowych środków unijnych, nie mniej uważamy, że realizacja ww. zadań jest możliwa i w zasięgu projektowanego budżetu.

 

Radni Wnioskodawcy: Marzena Michalska, Krzysztof Banek, Ludomir Pawłowski, Karol Pietryga, Karol Majewski

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.