PRACA RODZINA ROZWÓJ – PROGRAM RTSK

W trosce o nasze miasto, po wsłuchaniu się w uwagi i sugestie mieszkańców w oparciu
o Strategię Rozwoju Miasta Radzionków stworzyliśmy „Dobry Program dla Miasta Radzionków”, którego wdrożenie zapewni zrównoważony rozwój na kolejne lata.
Wspólnie zróbmy kolejny krok do przodu, wspólnie sprostajmy nowym wyzwaniom jakie przed nami stoją, zróbmy to razem!

RODZINA

 • Poprawa usług komunalnych – realne ceny za wywóz śmieci,
 • Bezpieczne i nowoczesne place zabaw ze strefą ruchu i rekreacji oraz modernizacja dotychczasowych,
 • Budowa toru do jazdy na rolkach na Rojcy,
 • Budowa ścieżek rowerowych,
 • Dofinansowanie do półkolonii letnich i zimowych dla dzieci,
 • Dofinansowanie zajęć w CK Karolinka dla dzieci rodzin najuboższych,
 • Wdrożenie programu „Zdrowa Rodzina” w zakresie profilaktyki zdrowego trybu życia od najmłodszych aż po seniorów,
 • Obniżenie cen za energię elektryczną i gaz poprzez tworzenie grup zakupowych,
 • Podnoszenie standardów edukacyjnych – przedszkola, szkoły podstawowe i Liceum,
 • Zapewnienie możliwości dogodnego transportu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół poza miastem,
 • Wdrożenie projektu „Rower Miejski” dla każdej dzielnicy miasta,
 • Preferencyjne stawki podatków od nieruchomości dla gospodarstwo domowych
  o niskim dochodzie,
 • Wdrożenie projektu „Witaj w Radzionkowie” dla nowych mieszkańców – pomoc prawna,
 • Stworzenie „Centrum Biegacza” dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Promocja aktywności ruchowej na świeżym powietrzu,
 • Wdrożenie programu „Kultura za 1 zł” ,
 • Dopłaty dla dzieci uczęszczających do żłobków.

INFRASTRUKTURA

 • Modernizacja kanalizacji i wodociągów,
 • Uporządkowanie okablowania poprzez sukcesywne zakopywanie napowietrznych sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych,
 • Kontynuacja rozbudowy miejskiego oświetlenia,
 • Komunalizacja ganków oraz ich modernizacja,
 • Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na remonty istniejących mieszkań i budynków komunalnych,
 • Przebudowa wiaduktu kolejowego na Górkę pod kątem ruchu samochodowego
  i pieszych,
 • Budowa miejsc parkingowych,
 • Budowa rynku miejskiego,
 • Budowa basenu krytego,
 • Budowa dwóch kompleksów sportowych: lekkoatletycznego i piłkarskiego,
 • Budowa zbiornika retencyjnego na Rojcy, który przejmie nadmiar wody w trakcie obfitych opadów deszczu,
 • Budowa odpowiedniego zbiornika odpowiadającego za regulację ciśnienia wody
  na „Górce”,
 • Budowa mieszkań komunalnych,
 • Dalsza budowa obwodnicy radzionkowskiej,
 • Stwarzanie dogodnych warunków dla nowego budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrajanie terenów,
 • Budowa kortów nowych tenisowych,
 • Modernizacja boiska sportowego przy SP1,
 • Połączenie drogowe ulic Księżogórskiej z Rojcą,
 • Połączenie drogowe ulicy Cmentarnej z Księżogórską oraz budowa miejsc parkingowych wokół Cmentarza,
 • Przejęcie ulicy Kużaja od powiatu wraz z pasem zieleni i chodnikiem – to szansa
  na szybki remont,
 • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta, w miejskich instytucjach, przedszkolach i szkołach.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Program dopłat do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, odnawialne źródła energii (OZE).
 • Wdrożenie programu pilotażowego montażu elektrofiltrów kominowych
  dla budynków mieszkalnych,
 • Rewitalizacja parku na Danielcu,
 • Rewitalizacji terenów zielonych na Rojcy,
 • Rewitalizacja „Szkały” na Starym Końcu,
 • Dbałość o całą zieleń miejską oraz jej uzupełnianie,

BEZPIECZEŃSTWO

 • Straż Miejska przez 24h w służbie mieszkańcom,
 • Dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego,
 • Dodatkowe patrole Policji,
 • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa,
 • Darmowe zajęcia z samoobrony,

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE i OCHRONA ZDROWIA

 • Rozbudowa Przychodni Lekarskiej RAD – MED ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału w poradni dziecięcej na dzieci zdrowi i dzieci chore,
 • Budowa nowej jakości usług lekarsko – pielęgniarskich w zakresie porad specjalistów,
 • Powołanie Pełnomocnika senioralnego,
 • Dom dziennej opieki dla najstarszych,
 • Wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów chorób cywilizacyjnych,
 • Przywrócenie punktu informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 • Konsultacje społeczne,
 • Budżet obywatelski dla Miasta Radzionków,
 • Edukacja społeczno – samorządowa,
 • Cykliczne spotkania z Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • Pielęgnacja wielopokoleniowych tradycji rodzinnych w czasie świąt,
 • Podtrzymywanie i propagowanie tradycji górniczych,
 • Współpraca i realizacja wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Radzionków jest jeden. Niezależnie czy mieszkamy w Rojcy, czy w Radzionkowie,
to naszym marzeniem jest to, aby miasto rozwijało się jednakowo dynamicznie.

Wiele działań zostało już podjętych, jeszcze więcej czeka na rozpoczęcie.

Chcemy zrobić kolejny krok do przodu. Czas na dynamiczne i zrównoważone działania.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

test z matematyki * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.