DROGOWE ZADANIA

31 marca br. roku oddano do użytku, przebudowaną ulicę Larysza. Inwestycja, która obejmowała: ułożenie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz wjazdów do posesji z kostki betonowej. Wykonano również kanał deszczowy, sanitarny oraz sieć wodociągową. Do sieci tych podłączono wszystkie posesje przy […]

Dalej »

Kamienie pod wagami!

Nasza dzielna straż miejska, działająca w składzie komendant i 4 strażników, samokrytycznie, rzadko to się dziś zdarza, stwierdziła ustami komendanta Henryka Kwietnia, iż w zeszłym roku nie wszystkie nakreślone zadania udało jej się zrealizować np. zlikwidować dzikie wysypiska, których sens […]

Dalej »

Społeczeństwo Obywatelskie ?

Polska demokracja liczy już 25 lat, dlatego warto sobie zadać pytanie, czy jej rozwój nadal ma sens? Oczywiście, że tak! Po tak długim okresie wolności, pozostaje nam jeszcze bardzo dużo nauki związanej przede wszystkim ze społeczeństwem obywatelskim, które w Polsce […]

Dalej »

Na Europejskiej. CZAS NA RONDO!

Właściwie, coraz mniej możemy narzekać na nasze drogi; sporo ich ostatnio przybyło,żal jednak, że ślimaczy się sprawa budowy drugiego odcinka obwodnicy miejskiej:Długa – Knosały, szkoda bo jest sprawa ważna dla rozwoju miasta, może to być przecież trakt na miarę ulicy […]

Dalej »
1 2 3 4 5 20