Z WIELKIM BÓLEM PRZYJĘLIŚMY WIEŚĆ O ŚMIERCI

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI

LUDOMIRA PAWŁOWSKIEGO

NASZEGO PRZYJACIELA, WIERNEGO  DRUHA, DOBREGO CZŁOWIEKA, RADNEGO, SKARBNIKA NASZEGO STOWARZYSZENIA, CZŁOWIEKA ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA, WRAŻLIWEGO NA SPRAWY LUDZI…

POZOSTANIESZ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI.

RODZINIE I NAJBLIŻSZYM WYRAŻAMY NASZE GŁĘBOKIE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA. TRUDNO BĘDZIE TĘ PUSTKĘ ZAPEŁNIĆ…

ROZUMIEMY, POZOSTAJEMY W EMPATII..

Paweł Bomba, Zarząd Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego, radni, członkowie RTSK, redakcja „GR”