NA WIELKANOC

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i dobrej nadziei, wiary w siłę Sprawczą, i w siłę człowieka. To zmartwychwstały Chrystus niesie nam odradzanie wiary w siebie i zarazem objaśnia sens Jego ofiary w imię naszej szczęśliwości. Ponad codzienną zwyczajność, w te dni miejmy na uwadze: Boską opiekę i naszą wolę nieskrępowaną, by spełniać jego wolę – być przyjaznym, przyjaźń nieść, życzliwość – więcej! – miłość i zrozumienie.

Wielkanocne  życzenia radości rodzinnej, wspólnoty, ciepła…

Niech Wielkanoc nam dobra będzie!

Paweł Bomba i członkowie RTSK