30 lat…

Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno  – Kulturalne ma już  30 lat. To wielka nasza radość i satysfakcja przede wszystkim z tego powodu, iż każdego dnia pokazujemy, że zasłużyliśmy sobie na samorządność. Wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i samorządowcom Radzionkowa z okazji tego Jubileuszu  składamy  podziękowania za lata współpracy.

22 lutego tego roku Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne obchodzi swoje 30  urodziny. Wszystkim członkom i sympatykom życzymy wszelkiego dobra, radości z każdego dnia i dalszych dobrych pomysłów na radzionkowską  samorządność.  To dzięki  Wam możemy dzisiaj świętować 30- lecie  RTSK i radować się z samorządności naszej Gminy.

Utworzenie Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, to najważniejsze wydarzenie we współczesnej historii Radzionkowa. Towarzystwo; nie tylko doprowadziło do utworzenia samodzielnego miasta, ale stało się organizacją, która dała podwaliny pod rozwój idei samorządności i rozwój organizacji pozarządowych, a także była i jest kuźnią kadr samorządowych.

22 lutego 1990 roku w sali klubowej GKS Ruch Radzionków, odbyło się zebranie założycielskie RTSK. Cele Towarzystwa zostały jasno określone: przywrócenie praw miejskich Radzionkowowi i rozwój naszego miasta.  

Oto członkowie założyciele RTSK, którzy uczestniczyli w pierwszym zebraniu założycielskim:  Zygmunt Tobor i Paweł Bomba, Bogdan Dembinski, Marek Minas, Tadeusz Mazur, Marian Prodlik, Hubert Wrodarczyk, Edward Frej, Jan Flakus, Józef Wierszeń, Jerzy Blazy, Bolesław Szweda, Jan Hajda, Paweł Wieczorek, Marian Horoba, Dorota Żydek, Jerzy Żydek, Adam Dudys, Gustaw Jochlik, Henryk Dolibog.

1 marca 1990 r do RTSK doszli: Ryszard Tomczyk, Józef Odrobiński, Ryszard Posmyk, a w kwietniu i maju 1990 r. dołączyli do Stowarzyszenia: Jan Uchański, Ireneusz Osadnik, Jadwiga i Karol Kipkowie, Henryk Bonk, Marek Malok, Urszula Graniczna – Korczak, Teresa i Alfred Lubosowie, Stanisław Matonia, Zygmunt Dolibog, Leon Spyra, Ryszard Wrodarczyk, Zofia Nowak, Sławomir Siwakowski i Jerzy Szatan.

1 marca1990 wybrano tymczasowy Komitet Założycielski w składzie: Przewodniczący – Zygmunt Tobor, członkowie: Paweł Bomba, Bogdan Dembinski i Józef Odrobiński.

22 czerwca 1990 wybrano pierwszy Zarząd RTSK z Przewodniczącym - Pawłem Bomba, członkami Zarządu zostali: Tadeusz Mazur, Zygmunt Tobor, Ryszard Posmyk, Marek Minas, Zenon Malaca, Jan Uchański, Eugeniusz Kupis, Jerzy Blazy, Jan Hajda, Stanisław Matonia, Stefania Wosz, Zofia Nowak, Barbara Smoczok, Jadwiga i Karol Kipkowie oraz ks. Ernest Grajcke - członek honorowy RTSK. Komisję Rewizyjną tworzyli: Przewodniczący Ryszard Wrodarczyk, członkowie: Jerzy Szatan, Teresa Lubos, Stefania Szastok, Janina Pachulska, Urszula Graniczna – Korczak.
 

W tym czasie RTSK podjęło wiele inicjatyw w celu popularyzacji tej myśli wśród mieszkańców Radzionkowa min. zaczęto wydawać „Głos Radzionkowski”, czynimy do nadal, który popularyzował  idę samodzielnego Radzionkowa i krzewi idę samorządu terytorialnego, pisał o naszej historii oraz o naszej przyszłości; wydano  reprint „Parafii Radzionkowskiej” ks. dr Józefa Knosały,  powołano komitety gazyfikacji Radzionkowa, organizowano  imprezy integracyjne, sportowe, turystyczne, kulturalne i rekreacyjne, prowadzono  spotkania  z mieszkańcami, prowadzono działalność edytorską poprzez wydawanie książek min. „Radzionkowskie Rody”, pocztówek, kalendarzy, odznak i plakatów.  Po 9 latach działań, pełnych determinacji, członkowie Towarzystwa mogli z mieszkańcami cieszyć się sukcesem. W 1997 roku premier polskiego rządu podpisał rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1998 roku  Gminy Radzionków.

RTSK, w swej  30– letniej historii zostało wyróżnione wieloma nagrodami i wyróżnieniami min: medalem Zasłużony dla Województwa Śląskiego, nagrodą Waleriana Pańki, nagrodą Orła i Róży czy wyróżnieniem w konkursie Pro Publico Bono, nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Raadzionków i złotym krzyżem Crux de Alberti.

Towarzystwo jest organizacją stale wpisującą się w naszą samorządność, jej członkowie i sympatycy są wrażliwi na radzionkowskie sprawy i problemy, które skutecznie starają się rozwiązywać. Dzięki RTSK i mieszkańcom, Radzionków w pełni wykorzystał swoją szansę na samorządność i rozwój.  RTSK ma W tej materii historyczne zasługi.

Dziękujemy mieszkańcom Radzionkowa, członkom Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego  za wysiłek,, dzięki któremu możemy dzisiaj świętować urodziny i tak wspaniały Jubileusz.

Warto było o Radzionków walczyć a dzisiaj  uczestniczyć w jego dalszym rozwoju.