33 lat działalności RTSK

Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno  – Kulturalne prowadzi działalność  już  33 lata. To wielka radość i satysfakcja. Tym bardziej kiedy w tym roku nasza Gmina obchodzi piękny jubileusz 25 lat swojej samorządności . Każdego dnia pokazujemy, że zasłużyliśmy sobie na samorządność. Możemy z dumą  powiedzieć, że nam się udało i wykorzystaliśmy swój czas. Wszystkim mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i samorządowcom Radzionkowa z okazji tego Jubileuszu  składam  podziękowania za współpracę na rzecz naszego radzionkowskiego samorządu

W dniu 22.02.2020 r.  Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne obchodzi swoje 33  urodziny. Wszystkim członkom i sympatykom życzę wszelkiego dobra, zdrowia, radości z każdego dnia i dalszych dobrych pomysłów na radzionkowską  samorządność. Utworzenie Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, to najważniejsze wydarzenie w współczesnej historii Radzionkowa. Towarzystwo nie tylko doprowadziło do utworzenia Gminy, ale stało się organizacją, która dała podwaliny pod rozwój idei samorządności i rozwój organizacji pozarządowych, a także była i jest kuźnią kadr samorządowych.Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne zostało założone 22 lutego 1990 roku –  w tym dniu, w sali klubowej GKS Ruch Radzionków, odbyło się zebranie założycielskie.  Cele Towarzystwa zostały jasno określone: przywrócenie praw miejskich Radzionkowowi i rozwój naszego miasta.  W tym czasie RTSK podjęło szereg inicjatyw w celu popularyzacji tej idei wśród mieszkańców Radzionkowa min. wznowiono wydawanie gazety „Głos Radzionkowski”, który popularyzował  idę samodzielnego Radzionkowa i krzewi idę aktywności samorządowej, pisał o naszej historii oraz o naszej przyszłości, wydano  min. reprint „Parafii radzionkowskiej” ks. dr Józefa Knosały, ”powołano komitety gazyfikacji Radzionkowa , organizowano  imprezy integracyjne, sportowe , turystyczne, kulturalne i rekreacyjne, prowadzono  spotkania  z mieszkańcami, organizacja górniczych spotkań , spotkania w Remizie z artystami, politykami, sportowcami  i prowadzono działalność edytorską książek min. Radzionkowskie Rody, pocztówek, kalendarzy, odznak i plakatów.  Po 9 latach działań, pełnych determinacji, członkowie Towarzystwa mogli z mieszkańcami cieszyć się sukcesem. W 1997 roku premier polskiego rządu podpisał rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 stycznia 1998 roku  Gminy Radzionków. RTSK, w swej  33– letniej historii zostało wyróżnione wieloma nagrodami i wyróżnieniami min: medalem Zasłużony dla Woj .Śląskiego, nagrodą Waleriana Pańki, nagrodą Orła i Róży czy wyróżnieniem w konkursie Pro Publico Bono, nagrodą Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków i złotym krzyżem Crux Adalberti. Towarzystwo stało się organizacją, z której wywodzą się mieszkańcy naszego miasta kierujący jego rozwojem. Radzionków w pełni wykorzystał swoją szansę na samorządność i rozwój, jako samodzielna Gmina, RTSK ma tej materii historyczne zasługi.

Jeszcze raz Dziękuję mieszkańcom Radzionkowa, członkom Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego, sympatykom  za wysiłek, dzięki któremu możemy dzisiaj świętować urodziny i tak wspaniały Jubileusz. Warto było o Radzionków walczyć a dzisiaj  uczestniczyć w jego dalszym rozwoju.

Paweł Bomba