JUBILEUSZ PATRONATU

20 lat temu, podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Radzionków radni podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia św. Wojciecha patronem miasta oraz uchwałę o ustanowieniu herbu miasta. Poprzedzone były te fakty niezbędnymi krokami dyplomatycznymi łącznie z zabiegami w Watykanie.

Tego dnia odprawiono uroczystą mszę św. w kościele p.w. św. Wojciecha z relikwiami świętego, której przewodniczył ówczesny Arcybiskup Damian Zimoń.

xxx

Były to pionierskie czasy dla nowego miasta. Nowego, ale przecież z własną historią i tożsamością. To zdecydowało, iż ludzie z RTSK zadbali o ową spuściznę, to, co łączyło nas przez wieki. Potem jeszcze sztandar dla miasta, imię ojca Ludwiga Wrodarczyka dla Gimnazjum, hejnał…

Ktoś powie – to tylko imponderabilia, symbole, coś niematerialnego – po co?  – może, a jednak istotne dla tworzenia klimatu nowego Radzionkowa, współczesnego, rozwijającego się. Bo bez historii przyszłość wydaje się byle jaka – jakaś – nieokreślona. Pamięć wspólna to wspomnienie drogi, którą szło się, „pod górkę” i „z górki”, to spoiwo naszego wspólnego myślenia, naszej „inności”, której nie powinniśmy się wstydzić… RTSK