Księdzu Proboszczowi

DAMIANOWI WOJTYCZCE

Życzenia urodzinowe, w zdrowiu i

szczęśliwości na co dzień, Pańskiego

błogosławieństwa w trakcie pełnienia

swej kapłańskiej misji…

składa:

Zarząd RTSK, członkowie i radni oraz zespół „Głosu Radzionkowskiego”