A po świętach- za śmieci zapłacimy słono… WŁADZA OGŁOSIŁA KONSULTACJE, PO CICHU, JAK ZWYKLE

(…)Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,50 zł miesięcznie za osobę. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 23,00 zł miesięcznie za osobę…