Apel Burmistrza, 18 maja br. Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,

Zgodnie z kierunkiem działań władz państwowych staramy się stopniowo przywracać funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych. W ograniczonym stopniu i przy zachowaniu specjalnych zasad działają już „Centrum Kultury „Karolinka” i Miejska Biblioteka Publiczna. O szczegółach dotyczących dostępności tych placówek możecie Państwo przeczytać na ich stronach internetowych. Od dziś otwarte jest również miasteczko rowerowe przy plantach na Rojcy.

Czynimy także intensywne przygotowania, by od przyszłego poniedziałku (25 maja 2020), w nowym, wzmożonym reżimie sanitarnym, otworzyć przedszkola oraz rozpocząć zajęcia opiekuńcze dla klas I-III w szkołach podstawowych.

Na chwilę obecną, na terenie Radzionkowa, u 31 osób stwierdzono obecność koronawirusa, a łącznie 105 mieszkańców objętych jest kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnej lub pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno kupców jak i klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich zaleceń służb sanitarnych, planujemy dopuścić na targowisku miejskim handel artykułami przemysłowymi. Decyzje w tej sprawie, dotyczące zasad i dni handlu art. przemysłowymi, zostaną przedstawione jeszcze w tym tygodniu, po konsultacjach dzierżawcy targowiska z handlującymi.

Ponawiając swój cotygodniowy apel o odpowiedzialność za siebie oraz innych, poprzez stosowanie się do wszystkich wytycznych właściwych służb oraz solidaryzując się z wszystkimi chorymi w naszym regionie, życzę Państwu dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta