Barbórko, tego dnia będziemy czcić Cię w naszych sercach… Tegorocznej „Barbórki” z RTSK nie będzie, ale za rok…

Każdego roku w tym czasie  przygotowaliśmy się do obchodów górniczego święta „Barbórki”. Rok 2020 dla górnictwa to rok pełen nowych wydarzeń i faktów. Z jednej strony ciągle pogarszająca się sytuacja ekonomiczna kopalń, z drugiej zwiększony import węgla z Europy i świata. Sytuacja polskiego górnictwa stała się bardzo trudna. A dziś światem i nami rządzi …pandemia. Tegorocznej „Barbórki” z RTSK nie będzie, ale za rok…

Radzionkowskie Towarzystwo Społeczno  Kulturalne było inicjatorem organizacji obchodów święta górniczego w Radzionkowie mimo że w naszym mieście nie było już kopalni. Pomysł o organizacji obchodów górniczego święta był głęboko przemyślany. Radzionków wiele zawdzięcza górnictwu, prawie wszystko… 

Radzionkowie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne pierwszą imprezę barbórkową zorganizowało w 2003 roku i tak było do poprzedniego. Zawsze pełna atrakcji, zabaw i górniczego śpiewu przy pełnym udziale 200 górników czynnych i emerytowanych. „Barbórki” RTSK kultywowały górnicze tradycje spotkań braci górniczej, na których obowiązywał górniczy mundur, górnicze piosenki i zabawy, nie zapominano o historii górnictwa i jego teraźniejszości. Dziś nie ma możliwości organizacji takich spotkań, dlatego staramy się górnicze tradycje pokazywać w każdym numerze „Głosu Radzionkowskiego”. W przyszłym roku obchodzić piszemy rocznicę 150 lat powstania Kopalni „Radzionków”, piszemy i pokazujemy zdjęcia, które pozwalają nam bliżej poznać historię kopalni, radzionkowskiego górnictwa, naszej spuścizny kulturowej. Zapraszamy w tym temacie mieszkańców do współpracy.

Z okazji zbliżającej się Barbórki – górniczego święta składamy górnikom i ich rodzinom życzenia szczęścia górniczego i zdrowia. Cześć i pamięć oddajemy tym, co odeszli na wieczną szychtę. Niech żyje nam Górniczy Stan!

Paweł Bomba