BOISKO

Zakończyły się prace budowlane na boisku piłkarskim przy ulicy Knosały 113, oraz zostało wydane pozwolenie na jego użytkowanie przez Nadzór Budowlany. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie obiektu oraz zostanie podpisana umowa z przyszłym Zarządcą tj. Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Boisko zostało wybudowane w niespełna pół roku, w międzyczasie przeprowadzono również procedury certyfikacji FIFA Quality PRO. Boisko spotkało się z wysoką oceną szkockich laborantów wykonujących badania jakości trawy. Oprócz boiska powstały szatnie i łaźnie dla zawodników, pokój trenera i pokój lekarski. Zgodnie z warunkami dofinansowania Gmina podpisała również stosowne porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Wartość inwestycji to 5. 495.000 zł z czego udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu w kwocie 2.300.000 zł. Uroczyste otwarcie boiska z udziałem między innymi przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki planowane jest na 22 marca na godz. 11.00.