Decyzją burmistrza zajęcia w naszych szkołach od 8 kwietnia – zawieszone do odwołania. To racjonalna decyzja.

„Kochani moi uczniowie – „Jestem z Wami, zresztą wiecie to” – przejmujący list jednej z radzionkowskich nauczycielek…. Kocham moich uczniów, kocham uczyć. Ale w chaosie jaki powstał, nie jest to…

Czytaj dalejDecyzją burmistrza zajęcia w naszych szkołach od 8 kwietnia – zawieszone do odwołania. To racjonalna decyzja.

A po świętach- za śmieci zapłacimy słono… WŁADZA OGŁOSIŁA KONSULTACJE, PO CICHU, JAK ZWYKLE

(…)Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 15,50 zł miesięcznie…

Czytaj dalejA po świętach- za śmieci zapłacimy słono… WŁADZA OGŁOSIŁA KONSULTACJE, PO CICHU, JAK ZWYKLE

BOISKO

Zakończyły się prace budowlane na boisku piłkarskim przy ulicy Knosały 113, oraz zostało wydane pozwolenie na jego użytkowanie przez Nadzór Budowlany. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie obiektu oraz zostanie podpisana…

Czytaj dalejBOISKO