„DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI”, DLA POLSKI, DLA RADZIONKOWA…

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w powojennym państwie – wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. Równie ważne dla Polski, jak i dla… Radzionkowa. Tak to reaktywował się samorząd terytorialny, podstawa, dziś możemy powiedzieć, rozwoju naszego kraju, a to z kolei umożliwiło mieszkańcom współdecydowanie o istotnych sprawach swych „małych ojczyzn”, po to, by zbiorowym potrzebom wspólnot sprostać…

Wpierw były wybory z 4 czerwca 1989 r. – demokratycznie wybrany Senat stał się zalążkiem przyszłych prac legislacyjnych, mniej Sejm, ale ów a powołał Komisję do spraw Samorządu Terytorialnego, która od listopada 1989 r. do pierwszych dni marca 1990 r. wypracowała ostateczny tekst projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalony przez Sejm 8 marca 1990 r.;  „Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – czytamy w uchwale sejmowej z 29 czerwca 2000 roku. Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Dla nas radzionkowian, 27 maja 1990 był rokiem przełomowym także. Radzionków nie był samodzielny, był dzielnicą Bytomia, ale w wyborach samorządowych do Rady Miasta Bytomia,  jako RTSK, wprowadziliśmy do rady miejskiej Bytomia –  9 radnych.

Wygraliśmy w Radzionkowie po raz dugi wybory do bytomskiego samorządu. Na stanowisko Prezydenta Miasta Bytomia dzięki staraniom Zygmunta. Tobora, Wojciecha Szaramy, Pawła Bomby i innych, został powołany Józef Korpak. To był moment kluczowy, to było to nasze 5 minut, by z miasta Bytomia wyszedł wniosek do Prezesa Rady Ministrów o utworzenie Gminy Radzionków… I niebawem, choć nie tak szybko, stało się to faktem.

Powtarzamy przy każdej okazji – Radzionków wykorzystał swoją szansę na samorządzenie.  Radzionków rozwija się, ma przed sobą duże możliwości na gospodarczy rozwój w następnych latach. Musimy wszyscy zadbać o to, by dalej wykorzystywać naszą samorządową szansę. W okresie swojej działalności RTSK stało się prekursorem nie tylko wolnej Gminy Radzionków, ale też prekursorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju aktywności istniejących i nowych organizacji pozarządowych oraz zbudowania wśród mieszkańców  Radzionkowa poczucia swojej wartości, dumy z faktu samorządzenia.

xxx

Samorządność jest podstawą naszej zbiorowej tożsamości. Tej idei nikt nie jest w stanie podważyć. Możemy mieć odrębne zdania co do kierunków, tempa, urzeczywistniania lokalnych potrzeb, tak się dzieje, ale naczelnej idei jesteśmy wierni, jako ci, którzy ją czynnie wspierali od początku; można dywagować, czy późniejsze zmiany w systemie były niezbędne? – samorządności będziemy bronili. Zawsze…