DZIEŃ SAMORZĄDOWCA

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy, chyba dobrze, postanowiliśmy w referendum, bo takimi były ówczesne wybory, że chcemy innej, demokratycznej Polski. A potem były tego konsekwencje, między innymi reforma samorządności, i wybory 27 maja 1990 roku, reforma uchodząca dziś za jedną z najbardziej udanych. Mamy do niej z perspektywy czasu patrząc pewne uwagi, ale dorobku samorządów nie sposób nie docenić.    

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z działań podejmowanych przez Was, słowa podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania poczucia przynależności do naszej małej Ojczyzny.

RTSK

PS. Trochę szkoda, że w naszej Gminie się tego święta nie obchodzi, może dlatego, iż dziś rządzący uważają, że to nie ich dzieło, a tym samym też nie ich święto… Pokory nieco i dostrzegania nie tylko swego nosa…