Głosujmy na zadanie dla Radzionkowa!

Powiat tarnogórski ogłosił kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje inwestycji, które zostaną wykonane w 2020 roku. Termin zgłoszeń upływa 12 sierpnia, z podpisami minimum 20 osób.

Na budżet obywatelski powiat przeznaczył 400 tys. zł. Pieniądze mogą być spożytkowane na inwestycje, które mieszczą się w kompetencjach samorządu powiatowego. Można do nich zaliczyć prace przy drogach, chodnikach, budynkach i innych nieruchomościach należących do powiatu, a także promocję zdrowia, sportu, kultury. 

 220 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą mieszkańców powyżej 10 000 mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec, który ukończył 18 lat oraz organizacje pozarządowe działające w powiecie. Po ocenie formalnej wnioski poddane zostaną głosowaniu. Zachęcamy!

xxx

I jest inicjatywa, którą zgłasza przewodniczący klubu radnych RTSK Karol Pietryga.  Projekt polega na wymianie zużytej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Kużaja w

Radzionkowie pomiędzy ulicami Gierymskiego a Nieznanego Żołnierza. Przedmiotowy

odcinek obejmuje chodnik o długości ok. 260m i szerokości 3m co daje 780m2 nawierzchni do wymiany, szacunkowy koszt projektu: 150 000 zł.

– Istniejąca nawierzchnia asfaltowa chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym co było 

wielokrotnie sygnalizowane władzom Powiatu przez Komisję Komunalną Rady Miasta Radzionków. Infrastruktura drogowa będąca w gestii powiatu na terenie Radzionkowa znajduje się w złym stanie technicznym i trudno jest wyegzekwować załatanie dziury nie wspominając o kompleksowym remoncie, co za każdym razem jest uzasadniane brakiem środków. Mając powyższe na uwadze z wielkim entuzjazmem i nadzieją przyjąłem informację o możliwości przedstawienia projektu do budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego. Liczę, że projekt spotka się ze zrozumieniem władz oceniających wnioski oraz licznym poparciem mieszkańców powiatu – mówi Karol Pietryga.

Projekt będzie służył całym pokoleniom mieszkańców Radzionkowa oraz wszystkim gościom, którzy bez obawy o   skręcenie kostki będą mogli się poruszać równym chodnikiem. Bez wątpienia najbardziej skorzystają osoby  w podeszłym wieku oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach a także osoby niepełnosprawne dla których stan infrastruktury chodnikowej jest kluczowym dla ich mobilności. Chodnik w ciągu ulicy Kużaja jest ważny dla mieszkańców przemieszczających się do kościoła P.W. W.N.M.P. w Rojcy a także do centrum Radzionkowa i z powrotem. Warto na niego zagłosować!

Kontakt do zgłaszającego / przedstawiciela zgłaszającego: Karol Pietryga tel: 607-985-984, biuro@trailers.com.pl; (należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres email)