Ile dostaliśmy z UE?

Otóż, dofinansowania z UE – kwota rozliczonych i zawartych umów to –  65,3 mln zł; dofinansowania z Budżetu Państwa – kwota rozliczonych i zawartych umów: 12,4 mln; złożone projekty, w oczekiwaniu na pomyślne zakończenie: 12 mln zł.. Trudno sobie wyobrazić przemiany infrastrukturalne  w naszym mieście bez tego wsparcia. Po prostu, z naszego budżetu – średnio ok. 60 mln zł rocznie, po odliczeniu niezbędnych kosztów np. oświata, pomoc społeczna, wiele byśmy nie zbudowali…