Komiska rewizyjna

Krystyna Zosgórnik – przewodniczący
Stefania Szastok
Jan Hajda
Krzysztof Banek