KOMUNIKATY

12 marca

W trosce o naszych klientów oraz w związku z niepokojącymi prognozami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa, od jutra tj. 13 marca wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta:
Sprawy pilne i konieczne załatwiane są przez:
1. Urząd Stanu Cywilnego,
2. Referat Spraw Obywatelskich
3. Biuro Obsługi Klienta
Pozostałe komórki organizacyjne w Urzędzie Miasta działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej. Nie działa kasa (zarówno ta w Urzędzie Miasta jak i kasy w MOSiR, Ośrodku Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej oraz w C.K. „Karolinka”)
Powyższe zmiany obowiązywały będą aż do odwołania. Licząc na pełne zrozumienie, zachęcamy Państwa do korzystania z przelewów elektronicznych oraz usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną.

xxx

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się zamknięcie siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Radzionkowie dla interesantów od 16 marca 2020 r. do odwołania.

W sytuacjach wyjątkowych dla kontrahentów udostępniony zostanie na terenie Przedsiębiorstwa będzie punkt informacyjny, w którym będzie mogła przebywać tylko jedna osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

z pracownikiem załatwiającym sprawę.

W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego. Numery rachunków podane są na fakturach wystawianych przez PGK sp. z o. o.

Zaleca się załatwianie spraw poprzez Internetowe Biuro Obsługi Kontrahenta (iBOK), kontakt telefoniczny oraz e-mailowy:

• Ibok – https://radzionkow.ibok.eu/

• Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Tel. 32-388-87-50

• Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – email: sekretariat@pgk.radzionkow.pl

• Pogotowie Wodociągowe tel. 603-869-262

• Podanie stanu wodomierza e-mail: woda@pgk.radzionkow.pl lub

tel. 32-388-87-56

13 marca

W nawiązaniu do wczorajszej informacji oraz pogłębionej trosce o naszych klientów Urząd Miasta Radzionków i Urząd Stanu Cywilnego obsługują wyłącznie w sprawach:

-rejestracji zgonu, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32 388 71 09
lub 32 388 71 54;

-dowodu osobistego, po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32 388 71 11
lub 32 388 71 26.

Pismo (bez potwierdzenia złożenia) można złożyć poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze Urzędu Miasta. W ważnej i pilnej sprawie, pismo za potwierdzeniem odbioru, można złożyć w Biurze Obsługi Klienta, po uzgodnieniu telefonicznym tel. 32 388 71 52.