Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta

Za działalność w zakresie pracy dla dobra wspólnoty samorządowej uhonorowani zostali: Stanisław Matonia,  członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radzionkowie. Aktywnie wspiera organizowane w parafii pielgrzymki rowerowe oraz projekty tj. CiderFest czy Dary Świątecznego Stołu. Społeczny opiekun szlaku św. Jakuba na terenie Radzionkowa i Piekar Śląskich. oraz Ireneusz Musialik,  członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radzionkowie. Inicjator wielu projektów organizowanych przy parafii pw. św. Wojciecha, m.in. pielgrzymek rowerowych czy Rowerowej Drogi Krzyżowej.
Za działalność promocyjną miasta na terenie całej Polski nagrodę otrzymał Piotr Mankiewicz, założyciel i właściciel pierwszego w Polsce Muzeum Chleba (obecnie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek). Dba o tradycje piekarnicze, tak żywe w naszym mieście oraz o kultywowanie lokalnych zwyczajów. Dzięki muzeum, Radzionków odwiedza rocznie ok 40.000 turystów. a za działalność sportową i społeczną Henryk Sobala,  prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ruch Radzionków”, którego członkowie osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe. Współtwórca Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej w Radzionkowie.

Serdeczne gratulacje!