OBWODNICA DO WRZEŚNIA

Jeszcze w marcu został przekazany plac pod budowę ostatniego odcinka drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały zwanym obwodnicą Radzionkowa. W ramach prac wybudowana zostanie droga o długości 550 metrów, przebudowany zostanie odcinek ul. Długiej na odcinku ponad 160 metrów i odcinek ul. Unii Europejskiej na długości 100 metrów.

Powstanie chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej i droga rowerowa dwukierunkowa oraz wybudowane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Unii Europejskiej z ul. Długą. Projekt przewiduje także wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z wiatami, oznakowania poziomego i pionowego, barierek oraz oświetlenia. Miejmy nadzieję, iż zostanie wreszcie rozwiązany problem przejścia dla pieszych z targowiska w stronę Kauflandu.

Wartość umowy to 7.296.737,60 zł. Prace budowlane przy nowej drodze powinny się zakończyć do 18 września b.r., po nich nastąpią procedury związane z odbiorami i dopuszczeniami do ruchu, tak że, powiedzmy do końca roku droga zostanie oddana do użytku.  Budowa drogi zostanie dofinansowana ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej. Zakończenie budowy trzeciego odcinka drogi, zakończy jednocześnie budowę drugiego etapu obwodnicy Radzionkowa (etap pierwszy to ul. Unii Europejskiej).

Łączny koszt budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Knosały (wraz z połączeniem z ul. Sadową) wyniesie 12.371 257,95 zł . W całości droga będzie miała długość ponad 1,2 km. 

xxx

No i bardzo dobrze, że realizowana jest koncepcja od 12 lat postulowana przez RTSK.  To bardzo potrzebna inwestycja dla miasta, z jednej strony bezpośrednio dla mieszkańców – kierowców a także właścicieli samochodów tranzytem pokonującym Radzionków, z drugiej strony – dla budżetu miasta, bo choć sporo budowa ta nas kosztowała, to nakłady na I etap ul. Europejską dawno już się zwróciły z wielkim okładem. Powstało przecież na ul. Europejskiej wiele firm, nie tylko handlowych, które co roku płacą do kasy miasta konkretne pieniądze. Budowany właśnie odcinek obwodnicy od ul. Knosały da miastu podobne możliwości rozwojowe dla położnych przy niej terenów.

Trzeba to tylko umiejętnie wykorzystać – mówi radny Ludomir Pawłowski. Przy okazji tylko jedna refleksja związana właśnie z przyszłością. Na całym odcinku nowobudowanej ulicy będą ronda, jako najbardziej optymalne rozwiązania przy wzmożonych ruchu kołowym z uwzględnieniem także przejść dla pieszych. Tylko w jednym miejscu – na skrzyżowaniu Szymały, Europejskiej i Szwallenberga będziemy mieć światła. Obawiam się, iż kiedy strumień samochodów ruszy w kierunku Rojcy z obwodnicy, Szymały, Długiej światła mogą nie wystarczyć… Niewykluczone, iż to będzie „wąskie gardło” tej arterii, to mogą tworzyć się korki, które dziś nie są nadmiernie uciążliwe. Obym był złym prorokiem, ale o budowie ronda we wspomnianym miejscu nie zapominałbym w przyszłości – podsumowuje Ludomir Pawłowski, który był gorącym orędownikiem ronda obok „Biedronki” kierując społeczną akcją poparcia dla tej idei, idei, którą poparło 2700 mieszkańców naszego miasta.