PAMIĘĆ

Na granitowych płytach
zapłonęły lampki pamięci,
ich drgające płomyki
cienką smugą światła
unoszą w niebo żal,
tylko kolorowe chryzantemy
skazane na cmentarność
przypominają, że oni
też lubili się śmiać…

Beata Aleksandra Gutocka

Rozmyślając o życiu członków rodziny: kim byli, skąd pochodzili, jakimi byli ludźmi, dowiadujemy się czegoś ważnego także o sobie. Świadomość przynależności do grupy, której członkowie radzili sobie w niezwykle trudnych czasach lub mierzyli się z sytuacjami granicznymi, sprzyja budowaniu wiary w siebie, poczucia skuteczności: „ja też sobie poradzę”. Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS.

Pamięć to integralna część naszej świadomości, to dobra strona naszej duszy;  Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas zadumy nad doczesnością i spojrzenie wstecz, czasem warto, by uświadomić sobie, iż też będziemy wspominani…