Remiza

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście sięgają 1898 roku, zaś samą remizę zakończono budować w lecie 1903 roku. Powstała ona w miejscu byłej noclegowni dla ubogich i bezdomnych. Projekt remizy wykonał zabrzański architekt Wygaś – ten sam, który zaprojektował radzionkowski Ratusz. Budynek składał się z pomieszczeń magazynowych na parterze oraz czterech pomieszczeń na piętrze. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej została zawieszona na kilka lat w roku 1909, z powodu niskiego poziomu wyszkolenia jej członków. Wówczas jej obowiązki przejęła – posiadająca już wóz strażacki – pożarna straż kopalniana. Największa akcja naszej straży pożarnej miała miejsce 16 sierpnia 1900 roku, kiedy to w akcji gaszenia zabudowań uczestniczyło aż 21 jednostek gaśniczych. W ciągu jednego dnia, w rejonie dzisiejszej ulicy Pożarnej I i Pożarnej II, dach nad głową straciło 52 rodzin (291 osób), spłonęło 38 domów mieszkalnych i 39 budynków gospodarczych.

Przypisaną sobie funkcję Remizy Strażackiej obiekt sprawował do końca lat sześćdziesiątych, kiedy po wybudowaniu nowego obiektu Straży na „Danielcu” stary budynek przekazano w użytkowanie Spółdzielni Samopomoc Chłopska z przeznaczeniem na magazyn. Ówczesna, bieżąca eksploatacja budynku będącego pod opieką konserwatora zabytków doprowadziła praktycznie do jego ruiny.22 lutego 1900 r. po założeniu Rdzionkowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego powstały plany remontu zabytku poprzez poszukiwanie inwestora, który byłby w stanie ponieść ciężar nakładów finansowych na jego uratowanie łącząc przy tym jego remont z funkcją użytkową. Tą osoba okazała się śp. Helmut Czaja, prowadzący w budynku przez kilkanaście lat budowana Spółkę Cywilną „GROSIK”.W tym czasie w pomieszczeniach wyremontowanych Straży miało swoją siedzibę RTSK, które doprowadziło do secesji Radzionkowa i reaktywowania Gminy Radzionków.

1 lipca 1999 roku na podstawie umowy użyczenia obiekt został przejęty przez GKS Ruch Radzionków. W budynku w dalszym ciągu miało swoją siedzibę RTSK. Ponadto w obiekcie odbywały się cykliczne spotkania Fundacji „PROFECTUS”, znalazła swoją siedzibą Firma „ARRA” (100% udziału Klubu).Obiekt użytkowany przez kolejne lata wymagał remontu. Podjął się tego zadania główny użytkownik – GKS Ruch Radzionków. Począwszy do wykonania operatu szacunkowego zastałego stanu rzeczy, poprzez inwentaryzację budynku wykonano szereg prac, które pozwoliły na otwarcie w budynku estetycznej Kawiarni „Remiza”