URODZINY RTSK

22 lutego mija 31 lat od powołania Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Warto przypomnieć tę organizację, którą stworzyła grupa aktywnych radzionkowian wtedy, gdy jeszcze Radzionków był jedynie peryferyjną dzielnicą Bytomia. Program był prosty – zbić wszystko, by Radzionków znów stał się suwerenny. I program ten, po 7 latach niełatwych bojów został wypełniony. Potem jeszcze trzeba było budować zręby nowej gminy. Nieprzerwanie od 31 lat RTSK na rzecz samorządności, i to skutecznie działa. Przypomnijmy zarazem, iż jednym z pierwszych decyzji w tamtych latach było powołanie do życia gazety „Głos Radzionkowski”, której pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1990 roku, i która ukazuje się do dziś.

RTSK, to stowarzyszenie ludzi dobrej woli i twórczej pasji, to zjawisko społeczne, jakich niewiele w kraju…