Z RATUSZA|:

Szanowni Państwo,
Informujemy, że władze miasta realizują wszystkie zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Jesteśmy w stałym kontakcie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz parafiami. Na bieżąco reagujemy na zgłaszane nam potrzeby placówek zdrowia. Między innymi Gmina Radzionków wsparła Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, w którym mieści się oddział zakaźny. Podjęto również decyzję o pomocy dla Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. W chwili obecnej trwają uzgodnienia z kierownictwem szpitala odnośnie zakresu i formy pomocy. Prosimy również, aby wszelkie społeczne akcje pomocowe dla placówek zdrowia były konsultowane z ich kierownictwem. Aby po prostu były odpowiedzą na ich aktualne i realne potrzeby.
Na bieżąco są również analizowane możliwe do wprowadzenia instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i mieszkańców. Informujemy, że w chwili obecnej, istnieje możliwość skorzystania z rozwiązań prawnych pozwalających na udzielanie zwolnień, ulg podatkowych, odroczeń i umorzeń w oparciu o funkcjonujące przepisy m.in. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Gmina będzie realizować działania w zakresie wsparcia osób i firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, które są dopuszczalne przez przepisy prawa. Czekamy również na akty wykonawcze wynikające z ustawy tzw. tarczy antykryzysowej. Ze względu na złożoność zarówno sytuacji przedsiębiorców i mieszkańców, jak i obowiązujących w chwili obecnej przepisów gmina