Zarząd

Paweł Bomba – przewodniczący
Karol pietryga – za-ca przewodniczącego
Adam Sznajder – sekretarz
Ludomir Pawłowski – skarbnik
Krystian Strzelczyk – członek
Ryszard Posmyk
Erhard Reiss