Łukasz Bystrzanowski: rewitalizacja parku na Danielcu

Bystrzanowski-Łukasz

Kandydat do Rady Miasta Radzionków z okręgu nr 8, ulice: Długa (numery parzyste), Danielecka, Pankiewicza, Jordanówny, Szylera, 27 Stycznia, Piastowska, I Powstania, Czwartaków, Broncla, Pisalskiego, Krzywa od nr 25 do nr 27, Sadowa od nr 90 do nr 106.

Im więcej dajesz, tym więcej dawać chcą obdarowani. Tak działa reguła wzajemności.

Chciałbym się zająć:

 • problemem nawierzchni naszych ulic i chodników oraz miejsc parkingowych, a szczególnie: ul. 27 Stycznia, ul. Sadową od strony garaży oraz remont miejsc parkingowych przed blokami na ul. Sadowej 92-106, remont chodnika przy ul. Długiej, oraz przygotowaniem miejsc parkingowych przy ul. Krzywej 25-27;
 • rewitalizacją, przebudową parku na Danielcu przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP Radzionków;
 • pozyskaniem środków na dotacje dla mieszkańców w zakresie kompleksowej likwidacji niskiej emisji (ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacja budynków, montaż układów solarnych, fotowoltaika, podpięcia do sieci ciepłowniczej itp.);
 • problemami w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrobami zawierającymi azbest w naszym mieście;
 • wykorzystaniem swojego doświadczenia oraz kontaktów w instytucjach w zakresie pozyskiwania źródeł finansowych – krajowych oraz unijnych na różne działania wspierające rozwój naszego miasta.

Zadbam również o to aby:

 • plany, programy, koncepcje, strategie, które mamy opracowane były realizowane!

» Czytaj więcej..

Marzena Michalska: Wybieg dla psów na os. Knosały

Michalska-Marzena

Kandydatka do Rady Miasta z okręgu nr 15: ulice Sadowa od nr 1 do nr 34, ks. Knosały od nr 22 do nr 59, ks. Knosały od nr 77.

Mój kierunek to orientacja na potrzeby i problemy drugiego człowieka. Spełniam się w pracach społecznych działając zawsze z pełnym zaangażowaniem. Powalczę, aby godnie reprezentować mieszkańców Radzionkowa w Radzie Miasta i realizować cele RTSK 2020. Jestem otwarta na wszelkie uwagi do poniższego programu:

 • efektywna współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową na rzecz mieszkańców osiedla (rewitalizacji zielonych skwerów, terenu boiska pomiędzy ul. ks. Knosały a ul. Sadową,
 • wybieg dla psów – utworzenie ogrodzonego terenu, zaaranżowanego z myślą o czworonogach (m.in.: naturalne przeszkody, stanowiska z woreczkami i kubły na odchody),
 • ekologia – unieszkodliwienie azbestu na budynkach popegeerowskich,
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się ul. ks. Knosały, na odcinku łączącym Radzionków z Bobrownikami – podejmę interwencję w sprawie budowy chodników,
 • projekt „Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska” – pozyskanie środków na rewitalizację parku na Danielcu (lasek za strażą pożarną),
 • utworzenie żłobka w Radzionkowie,
 • budowa II etapu obwodnicy radzionkowskiej – uwolnienie terenów inwestycyjnych,
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego – mieszkańcy decydują o celach wydatkowania publicznych pieniędzy,
 • konsultacje społeczne ws. dziennego domu opieki dla osób starszych i samotnych.

» Czytaj więcej..

Bogdan Lipiński: Utworzyć parking w okolicy cmentarza

Bogdan-Lipiński

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 12, ulice: św. Wojciecha od nr 26 do nr 90, Klasztorna, Chodkiewicza, Srebrna, Szeroka, Kowalska, Skryta, Pożarna I, Pożarna II, Kraka, Ciasna, Sobieskiego, A. Krzywoń, Orzechowska.

Priorytety w Radzie Miasta Radzionków:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście poprzez odseparowanie go od ruchu samochodowego;
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców w rejonie cmentarza (ul. Orzechowska, Jaśminowa);
 • utworzenie parkingu w obrębie cmentarza (ul. Orzechowska),
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców łączników pomiędzy Orzechowską i Księżogórską poprzez wykonanie nawierzchni oraz zainstalowanie oświetlenia (w miejscach gdzie ich nie wykonano);
 • wspieranie budownictwa komunalnego, rozwijanie infrastruktury w sposób zrównoważony we wszystkich dzielnicach miasta.

» Czytaj więcej..

Andrzej Just: Zrewitalizować os. Hugona

Just-Andrzej

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 1, ulice: Miedziowa, Nałkowskiej, pl. Okrzei, Szybowa, Wawelska.

Rojca może rozwijać się dynamicznie i wielowymiarowo, ponieważ gmina jest w stanie pozyskiwać dla niej środki na inwestycje. Potrzeba tylko woli rządzących, a tej niestety nie widać. Trudna sytuacja dzielnicy mobilizuje RTSK, by stworzyć wspólny front na jej rzecz. Wśród głównych potrzeb Rojcy wymieniłbym: 

 • rewitalizację zabytkowego Osiedla Hugona
 • ożywienie placu przy fontannie (np. uruchomienie przy nim małej gastronomii)
 • usprawnienie połączeń autobusowych, które przebiegają przez dzielnicę
 • przebudowę układu komunikacyjnego – w tym nowe połączenie drogowe z Piekarami Śl.
 • adaptację terenów zielonych
 • realne wspieranie lokalnych przedsiębiorców
  (Na terenach sąsiadująych z Rojcą):
 • położenie chodników w okolicach targu
 • budowę ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szymały i Unii Europejskiej.

» Czytaj więcej..

Radzionkowskie Rody – zapowiedź premiery książki

Piotr Niebylski: Solidarność z potrzebującymi pomocy

Niebylski-Piotr

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 4, ulice: Huzarów, Lotników, Kirasjerów, Piechurów, Artylerzystów, Fizylierów, Zwiadowców, Grenadierów, Kadetów, Wopistów, Skotnicka, Łąkowa, Komandosów, Saperów.

Celem mojej szczególnej troski jako radnego będzie m.in.: 

 • ograniczenie niskiej emisji
 • rozszerzenie oferty kulturalnej w Rojcy, organizowanie imprez rodzinnych,
 • solidarność z potrzebującymi pomocy – programy wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji, wspieranie działalności charytatywnej, wspieranie inicjatywy „żadne dziecko nie może być głodne w szkole
 • wspieranie działalności organizacji zrzeszających emerytów i rencistów.
  Dla mnie jako radnego samorząd, to przede wszystkim Mieszkańcy – ich potrzeby, problemy i oczekiwania, bo one są najważniejsze. Urzędy są po to, żeby sprawnie i bezproblemowo służyć Mieszkańcom naszej Gminy.

Piotr Niebylski – bezpartyjny,45 lat. Od urodzenia jestem mieszkańcem Radzionkowa, mieszkam przy ulicy Kadetów. Mam trójkę dzieci – dwie córki i syna. Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. » Czytaj więcej..

Piotr Ryrko: Uporządkować okolicę Szkały

Ryrko-Piotr

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 13, ulice: św. Wojciecha od nr 91 do nr 141, Piwna, Piaskowa, Staszica, Nakielska, Pietrygów, Słowackiego, Obrońców Pokoju, Norwida od 25 do 65 (numery nieparzyste), Władysława Stanisława Reymonta.

Wybrałem następujące zadania:

 • poprawa szeroko rozumianej infrastruktury (drogi, chodniki, uregulowanie stanów prawnych w gonkach)
 • rozszerzenie miejskiego monitoringu o kluczowe punkty zlokalizowane na „Starym Końcu”
 • uporządkowanie okolic „Szkały” i budowie ścieżek spacerowych przez wykorzystanie środków NFOŚiGW na rewitalizację miejsc zielonych w naszym rejonie w ramach inicjatywy obywatelskiej dla środowiska
 • budowa placu zabaw dla dzieci z przestrzenią rekreacyjną dla dorosłych na Starym Końcu
 • wprowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji (termomodernizacji budynków mieszkalnych)
 • utrzymanie porządku, walka z dzikimi wysypiskami szczególnie na Szkale i w pasie zieleni przy torach PKP

» Czytaj więcej..

Erhard Reiss: Nakłady w Rojcy muszą być większe!

Reiss-Erhardt

Kandydat do Rady Miasta Radzionków z okręgu nr 2, ulice: Artura, Bezpieczna.

 • Zawsze w swej publicznej misji, bo tak traktuję mandat radnego Rady Miasta Radzionków, występuję ponad podziałami, swą aktywność kierując na realizację naszych potrzeb. Znam je, upominam się o nie w Radzie Miasta, wiele spraw udało mi się załatwić dzięki mej nieustępliwej postawie i determinacji.
 • Korzystam także w swej działalności z innych kanałów decyzyjnych leżących poza miastem.
 • Chciałbym się poświęcić temu, by jak najwięcej środków zewnętrznych i budżetowych trafiło do Rojcy, poza milionem złotych z budżetu obywatelskiego, który zamierzam stworzyć dla naszej części miasta, i który to budżet sami będziemy rozdzielali…
 • Będę czuwał nad tym, by wreszcie doprowadzić do symetrii między inwestycjami w Rojcy i pozostałej części miasta. Nakłady w Rojcy muszą być znacząco większe!
 • Administrację lokalną, grupy sąsiedzkie czy organizacje pozarządowe uważam za istotnych aktorów polityki lokalnej. Wzajemną współpracę wymienionych grup postrzegam jako klucz do dynamicznego rozwoju miasta.

» Czytaj więcej..

Karol Pietryga: Głos radzionkowskich przedsiębiorców

Karol-Pietryga

Kandydat z Okręgu Wyborczego nr 5: Gierymskiego, Gwarków od 51 do 79, Kużaja 1-70, Nieznanego Żołnierza, Poprzeczna, Szczęśliwa, Wandy.

 • Chcę położyć nacisk na rozwój gospodarczy naszego miasta, bo gospodarka powinna być na pierwszym miejscu. Im Radzionków będzie bogatszy tym będzie mógł więcej „zwrócić” mieszkańcom w postaci usług do nich skierowanych: od lepszego zabezpieczenia transportu publicznego, poprzez ochronę zdrowia, ofertę kulturalną, kończąc na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, z których może skorzystać indywidualny mieszkaniec – np. Program ograniczania niskiej emisji.
 • Jestem kandydatem z Rojcy i jeśli uzyskam poparcie wyborców, mam zamiar dbać, aby środki przeznaczane na inwestycje w mieście, uwzględniały Rojcę proporcjonalnie do wkładu, jaki wnoszą mieszkańcy i firmy ulokowane na jej terenie.
 • Czasami mam wrażenie, że Nasza cześć Radzionkowa jest przez włodarzy miasta nieco zapomniana, dlatego wraz z pozostałymi kandydatami RTSK z Rojcy utworzyliśmy nieformalną grupę pod nazwą: „Inicjatywa mieszkańców Rojcy”, która ma ten niekorzystny trend odwrócić.
 • E-mail: inicjatywarojcy{małpa}interia.pl

» Czytaj więcej..

Małgorzata Janota: poprawa komunikacji z Górką

Janota-Małgorzata

Kandydatka do Rady Miasta z okręgu nr 11, ulice: Św. Wojciecha od nr 2 do nr 25A, Śródmiejska od nr 1A do nr 1D,. Kopernika od nr 17 do nr 28, ul. Plebiscytowa,. Górna, Zejera, Magnoliowa, Gałczyńskiego, Księżogórska, Cmentarna, Lompy, Grunwaldzka, Wielkopolska, Jaśminowa, Góra Powstańców Śląskich, Stolarska, Studzienna, Grzybowa.

 • Najważniejszy problem Górki to poprawa bezpieczeństwa dojścia i dojazdu do tej części Radzionkowa, zwłaszcza od strony centrum miasta.
 • Wskazane byłoby wystąpienie do kolei o budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż torów kolejowych.
 • W rejonie Parku na Księżej Górze trzeba uporządkować ciągi komunikacyjne, zwłaszcza przy dojeździe do kąpieliska.
 • Wśród mieszkańców Radzionkowa narasta poczucie zagrożenia – niezbędne jest rozbudowanie monitoringu miejskiego, zwłaszcza w okolicach szkół.
 • Wskazane byłoby również zwiększenie liczby patroli Policji.
 • W Radzionkowie brakuje działek pod budowę domów jednorodzinnych, przynajmniej część gruntów gminnych, które jeszcze nie zostały wyprzedane, powinna być przeznaczona na ten cel – gmina powinna zadbać o wytyczenie odpowiednich działek i ich uzbrojenie.

» Czytaj więcej..

„Rody Radzionkowskie” premiera książki !!!

DSC_062723 października 2014 r. w CK Karolinka nastąpi premiera długo wyczekiwanej książki autorstwa Pani Marii Kielar – Czapla pt. „Rody Radzionkowskie” I tom. Książka oczekiwana nie tylko przez radzionkowskie rodziny, które są bohaterami ale również wielu mieszkańców, którzy z wielką pasją czytają historie radzionkowskich rodzin w Głosie Radzionkowskim. Ta nasza wielka premiera książki, to wielki sukces wydawcy czyli Radzionkowskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego ale przede wszystkich zaangażowanych w wydanie książki rodzin. 

Wszystkich Mieszkańców Radzionkowa, którzy są bohaterami książki, którzy śledzili losy naszych rodzin w Głosie Radzionkowskim zapraszamy do CK Karolinka w dniu 23 października 2014 r. o godzinie 18:00 na wielką premierę książki. W tym dniu będzie również możliwość nabycia książki.