Krzysztof Banek: Lepsze życie w naszym mieście

Krzysztof Banek

Krzysztof Banek o swojej misji w samorządzie: Jestem nastawiony na współpracę, oraz aktywizację mieszkańców na rzecz wspólnych projektów jak np. wprowadzenie budżetu obywatelskiego w naszej małej ojczyźnie. Musimy wspólnie zadbać o zabezpieczenie społeczne i bezpieczeństwo w Radzionkowie. Ochrona zdrowia musi być na wysokim poziomie zarówno dla młodych jak i starszych mieszkańców. Miasto musi wykorzystać wielką szansę jaką daje unijna perspektywa finansowa 2014-202 tu bardzo liczy się doświadczenie w tym obszarze. Rozpoczęte projekty chcę kontynuować. Musimy budować odpowiednie relacje z potencjalnymi inwestorami, dzięki którym będziemy wspierać tworzenie nowych miejsc pracy oraz budować solidny budżet miasta. Będę dążył do budowy II części obwodnicy radzionkowskiej, projekt ten uważam za strategiczny. Jestem za powstaniem stadionu sportowego. Ważnym tematem jest brak wystarczającej ilości mieszkań komunalnych a te, które są powinny być na odpowiednim poziomie. Jeśli dobrze dbamy o wizerunek miasta, to nie zapominajmy o parku przy CK „Karolinka”, który zasługuje na nowe oblicze. Chcę skupić jeszcze bardziej swoją uwagę na skomunalizowaniu tych ganków w mieście, które jeszcze nie mogą być wyremontowane. Szkoła Podstawowa nr 1 również zasługuje na więcej, są potrzebne remonty i modernizacja boiska. W mijającej mojej krótkiej kadencji postawiłem na kontakt i współpracę z mieszkańcami, teraz również tak będzie bo tego Państwo oczekujecie. Wspólnie z pozostałymi radnymi zadbam o najpilniejsze potrzeby mieszkańców, nie tylko mojego okręgu, ale i całego miasta. » Czytaj więcej..

95 lat Chóru „Harfa”

20141025_174740_Richtone(HDR)W sobotę odbył się uroczysty galowy koncert Chóru „Harfa” z okazji 95 lecia istnienia chóru. Chór podobnie jak Ruch Radzionków powstał w tym samym roku. Od wielu lat święci wielkie sukcesy, wydaje płyty i koncertuje nie tylko w Radzionkowie ale w całej Polsce.

 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu serdecznie życzymy samych sukcesów, dla członków Chóru dużo zdrowia i szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

życzy Paweł Bomba wraz z zarządem i członkami RTSK

„Radzionkowskie Rody” – premiera książki

IMG_7777W chłodny deszczowy wieczór 23 października 2014 r. w Centrum Kultury „Karolinka” miała miejsce premiera długo oczekiwanej książki „Radzionkowskie Rody” Na uroczystość stawiły się wszystkie opisywane rodziny, bliscy znajomi oraz mieszkańcy chcący zobaczyć, teraz po premierze można spokojnie o tym powiedzieć „społeczno – kulturalne wydarzenie roku”. Cała uroczystą część premiery poprowadził Paweł Bomba – Przewodniczący RTSK. Serdecznie podziękowania zostały skierowane do Pani Marii Kielar – Czapla – autorki książki, która od ponad czterech lat spisywała pasjonujące historie radzionkowskich rodzin. Obecnie praca jest kontynuowana, więc w tym miejscu już zapewniamy, że powstanie II tom „Radzionkowskich Rodów”
» Czytaj więcej..

Karol Majewski: mówię NIE budowie nowych marketów

Majewski-Karol
Średnia, Jaracza, Południowa, Sikorskiego, Kużaja od nr 72A do nr 74D, ks. Pawlaka, Objazdowa, Strzelców Bytomskich.
 • Chcę podjąć działania mające na celu rewitalizację terenów zielonych na obszarze całej Rojcy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych znajdujących się za cmentarzem oraz Planty.
  Rewitalizacja terenów zielonych na Rojcy jest bardzo potrzebna wszystkim mieszkańcom, ponieważ staliśmy się przemysłową częścią miasta, gdzie między innymi wybudowano oczyszczalnie ścieków.
 • Zadbam o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców poprzez kompleksowe wyremontowanie chodników między innymi na ulicy: Sikorskiego, Skotnickiej, ks. Pawlaka oraz Objazdowej. Ważnym elementem bezpieczeństwa dla najmłodszych mieszkańców Rojcy jest uporanie się z coraz to większym natężeniem ruchu na ulicy Kużaja oraz Zofii Nałkowskiej, dlatego jako Inicjatywa Mieszkańców Rojcy proponujemy przedłużenie ulicy Nieznanego Żołnierza aż do obwodnicy piekarskiej.
 • Dla każdego z nas ważne są połączenia komunikacji miejskiej, dlatego należy poprawić częstotliwość linii autobusowych 73, 173, aby kursowały one częściej.
 • Obecnie Rojca jest „pustynią kulturalną”, którą należy jak najszybciej przekształcić w jeden z ośrodków kultury oraz zadbać o sferę sportu, dlatego też podejmę starania mające na celu utworzenie ścieżek rowerowych na wytyczonym szlaku byłej kolei wąskotorowej.
 • Ważnym elementem rozwoju Rojcy są małe rodzinne firmy, które dziś wypierane są z rynku przez markety oraz inne większe sieci, dlatego mówię NIE budowie nowych marketów na terenie Radzionkowa.

» Czytaj więcej..

Aleksander Burakiewicz: nowoczesne oświetlenie klatek schodowych

Burakiewicz-Aleksander

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 9, ulice: Sadowa od nr 36 do 88, Ks. Knosały od nr 61 do nr 75.

Mój program dla naszego okręgu:

 • remont dróg, chodników i utworzenie nowych miejsc parkingowych
 • rewitalizacja parku na Danielcu – jako alternatywa dla Księżej Góry
 • stworzenie optymalnych warunków ochrony zdrowia dla rodzin i osób starszych – samotnych
 • rozbudowę miejskiego monitoringu o nasz okręg
 • współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową ”Nasz Dom” w celu identyfikacji potrzeb mieszkańców
 • poprawa wizerunku osiedla w zakresie zielonej architektury
 • montaż ogniw fotowoltaicznych na oświetlenie klatek schodowych
 • walka z nielegalnym graffiti

» Czytaj więcej..

Ludomir Pawłowski: rondo zamiast niebezpiecznego skrzyżowania na Szymały

Pawłowski-Ludomir

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 6, ulice: Gwarków od nr 2 do nr 50, Lipoka, Męczenników Oświęcimia od nr 37 do nr 62, Szwallenberga, Stypy, Windera, Mazura, Ogiermana, Krasickiego, Szymały od nr 17 do 103, Pod Lipami, Gajdasa, Sienkiewicza, Unii Europejskiej.

Jeśli uzyskam Wasz mandat zaufania chciałbym przede wszystkim mieć rzeczywisty kontakt z mieszkańcami poprzez dyżury w biurze radnego, które powstanie w naszym okręgu. Chciałbym zadbać o najpilniejsze sprawy do załatwienia w naszym okręgu.
Do nich w szczególności zaliczam:

 • uporządkowanie stanu prawnego kruszganków, popularnych gonków do wyremontowania,
 • remont chodników i dróg (przy współpracy z władzami powiatu)
 • stworzenie ścieżek spacerowo – rowerowych tak jak w dużych miastach
 • dbanie o czystość
 • budowa ronda zamiast niebezpiecznego skrzyżowania ulic Szymały, Szwallenberga i Unii Europejskiej
 • wspieranie działań na rzecz pozyskania środków na tzw. termomodernizację budynków mieszkalnych.

» Czytaj więcej..

Łukasz Bystrzanowski: rewitalizacja parku na Danielcu

Bystrzanowski-Łukasz

Kandydat do Rady Miasta Radzionków z okręgu nr 8, ulice: Długa (numery parzyste), Danielecka, Pankiewicza, Jordanówny, Szylera, 27 Stycznia, Piastowska, I Powstania, Czwartaków, Broncla, Pisalskiego, Krzywa od nr 25 do nr 27, Sadowa od nr 90 do nr 106.

Im więcej dajesz, tym więcej dawać chcą obdarowani. Tak działa reguła wzajemności.

Chciałbym się zająć:

 • problemem nawierzchni naszych ulic i chodników oraz miejsc parkingowych;
 • rewitalizacją, przebudową parku na Danielcu przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP Radzionków;
 • pozyskaniem środków na dotacje dla mieszkańców w zakresie kompleksowej likwidacji niskiej emisji (ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacja budynków, montaż układów solarnych, fotowoltaika, podpięcia do sieci ciepłowniczej itp.);
 • problemami w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrobami zawierającymi azbest w naszym mieście;
 • wykorzystaniem swojego doświadczenia oraz kontaktów w instytucjach w zakresie pozyskiwania źródeł finansowych – krajowych oraz unijnych na różne działania wspierające rozwój naszego miasta.

Zadbam również o to aby:

 • plany, programy, koncepcje, strategie, które mamy opracowane były realizowane!

» Czytaj więcej..

Marzena Michalska: Wybieg dla psów na os. Knosały

Michalska-Marzena

Kandydatka do Rady Miasta z okręgu nr 15: ulice Sadowa od nr 1 do nr 34, ks. Knosały od nr 22 do nr 59, ks. Knosały od nr 77.

Mój kierunek to orientacja na potrzeby i problemy drugiego człowieka. Spełniam się w pracach społecznych działając zawsze z pełnym zaangażowaniem. Powalczę, aby godnie reprezentować mieszkańców Radzionkowa w Radzie Miasta i realizować cele RTSK 2020. Jestem otwarta na wszelkie uwagi do poniższego programu:

 • efektywna współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową na rzecz mieszkańców osiedla (rewitalizacji zielonych skwerów, terenu boiska pomiędzy ul. ks. Knosały a ul. Sadową,
 • wybieg dla psów – utworzenie ogrodzonego terenu, zaaranżowanego z myślą o czworonogach (m.in.: naturalne przeszkody, stanowiska z woreczkami i kubły na odchody),
 • ekologia – unieszkodliwienie azbestu na budynkach popegeerowskich,
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się ul. ks. Knosały, na odcinku łączącym Radzionków z Bobrownikami – podejmę interwencję w sprawie budowy chodników,
 • projekt „Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska” – pozyskanie środków na rewitalizację parku na Danielcu (lasek za strażą pożarną),
 • utworzenie żłobka w Radzionkowie,
 • budowa II etapu obwodnicy radzionkowskiej – uwolnienie terenów inwestycyjnych,
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego – mieszkańcy decydują o celach wydatkowania publicznych pieniędzy,
 • konsultacje społeczne ws. dziennego domu opieki dla osób starszych i samotnych.

» Czytaj więcej..

Bogdan Lipiński: Utworzyć parking w okolicy cmentarza

Bogdan-Lipiński

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 12, ulice: św. Wojciecha od nr 26 do nr 90, Klasztorna, Chodkiewicza, Srebrna, Szeroka, Kowalska, Skryta, Pożarna I, Pożarna II, Kraka, Ciasna, Sobieskiego, A. Krzywoń, Orzechowska.

Priorytety w Radzie Miasta Radzionków:

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście poprzez odseparowanie go od ruchu samochodowego;
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców w rejonie cmentarza (ul. Orzechowska, Jaśminowa);
 • utworzenie parkingu w obrębie cmentarza (ul. Orzechowska),
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców łączników pomiędzy Orzechowską i Księżogórską poprzez wykonanie nawierzchni oraz zainstalowanie oświetlenia (w miejscach gdzie ich nie wykonano);
 • wspieranie budownictwa komunalnego, rozwijanie infrastruktury w sposób zrównoważony we wszystkich dzielnicach miasta.

» Czytaj więcej..

Andrzej Just: Zrewitalizować os. Hugona

Just-Andrzej

Kandydat do Rady Miasta z okręgu nr 1, ulice: Miedziowa, Nałkowskiej, pl. Okrzei, Szybowa, Wawelska.

Rojca może rozwijać się dynamicznie i wielowymiarowo, ponieważ gmina jest w stanie pozyskiwać dla niej środki na inwestycje. Potrzeba tylko woli rządzących, a tej niestety nie widać. Trudna sytuacja dzielnicy mobilizuje RTSK, by stworzyć wspólny front na jej rzecz. Wśród głównych potrzeb Rojcy wymieniłbym: 

 • rewitalizację zabytkowego Osiedla Hugona
 • ożywienie placu przy fontannie (np. uruchomienie przy nim małej gastronomii)
 • usprawnienie połączeń autobusowych, które przebiegają przez dzielnicę
 • przebudowę układu komunikacyjnego – w tym nowe połączenie drogowe z Piekarami Śl.
 • adaptację terenów zielonych
 • realne wspieranie lokalnych przedsiębiorców
  (Na terenach sąsiadująych z Rojcą):
 • położenie chodników w okolicach targu
 • budowę ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szymały i Unii Europejskiej.

» Czytaj więcej..

Radzionkowskie Rody – zapowiedź premiery książki